Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De koopsom van een nieuwbouwwoning wordt betaald in termijnen
  De aanjager van de groeieconomie
  Dat stelt ons in staat u een echte keuze aan te bieden

Hou hier rekening mee en vergelijk dus wat te vergelijken is.

Hypotheek Rente Vergelijk

De formule is interessant indien de rentevoeten weer stijgen. Op de tweede plaats is er het vermogen dat opgebouwd werd door sparen. Wij werken met tal van nationale en internationale geldverstrekkers, waardoor deskundige adviseurs u de laagste rente kunnen aanbieden.

Voor leningen of een doorlopend krediet tegen een vaste lage rente. Nog anderen verkondigen de gevaarlijkste drogredenering. De totale kosten van de lening of het jaarlijkse kostenpercentage zijn dus de beste manier om te vergelijken. Ik krijg geen huursubsidie, maar betaal gewoon mijn huur.

Financiele rekenmodules voor hypotheek en pensioen. Je neemt een deel eruit wat niet deugt en projecteert het op de rest. Hou hier rekening mee en vergelijk dus wat te vergelijken is. De grondprijzen zijn in Vlaanderen de voorbije jaren flink gestegen. Momenteel bedraagt dit 1 percent op het bedrag waarvoor de hypotheek wordt genomen op het onroerend goed. De meest mensen met een huis zijn niet zo vermogend. In tweede instantie wordt het stelsel verruimd naar nieuwe doelgroepen. In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Op het kredietvoorstel moet hun erkenningsnummer zeker vermeld staan. Zo zien we dat slechts 40 percent van de eenoudergezinnen in de eigen woning woont.

Maar daar zit jij niet mee, natuurlijk, want jij kreeg het toch al niet. De modaliteiten en de voorwaarden van deze gemeentelijke vrijstelling worden uitgewerkt. Ook ja, maar de gewone man krijgt geen huursubsidie. De huidige jeugd is geboren nadat het grootste kwaad al geschied was. Ook worden oudere, minder kwaliteitsvolle woningen opnieuw ten volle ingeschakeld in het woningpatrimonium. Het ruimtelijk ordeningsbeleid vormt het kader waarbinnen bebouwbare percelen op de markt kunnen komen. Wel stellen we vast dat het eigenaarschap vaak gekoppeld is aan de gezinssituatie. Door de toename van het aantal huishoudens is de druk op de woningmarkt toegenomen. Een alleenstaande twintiger heeft andere behoeften dan een gezin met kinderen of een ouder koppel. Voor de lener neemt de terugbetalingslast dan ook af met de tijd. Een meer genuanceerde technische benadering en verslaggeving, ook voor de niet-naleving van de vereisten m.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.