Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Verbouw uw huis tegen een rente die even aantrekkelijk is als uw nieuw interieur
  Dat gaat ten koste van de lening met jaarlijkse herzienbare rentevoet
  Het minimumbedrag van de investering die geheel of gedeeltelijk met een lening gefinancierd wor

Hij besluit om de werken gedeeltelijk te betalen via een krediet.

Krediet Hypotheek

Het kapitaalsaldo van het tweede krediet is gelijk aan 21. Online geld lenen! Terug te betalen zoals u zelf wil. De opheffing gebeurt op kosten van de kredietnemer. Indien u een achterstand heeft in de betaling van uw lening wordt u op een lijst genoteerd bij de Nationale bank van Belgie. Krediet gewaarborgd door een hypotheciare volmacht. Hypothecair mandaat is een andere term voor hypothecaire volmacht.

Een hypotheek blijft geldig gedurende een termijn van 30 jaar. Het is zelfs zo dat u een vermindering van het totaal terug te betalen bedrag krijgt wanneer u uw lening volledig vervroegd terugbetaald. Hypoteek, hypothecair krediet, hypothecaire lening, persoonlijke leningen. Moeten er kosten betaald worden ? Alle kosten zijn inbegrepen in het Jaarlijks kostenpercentage . Meestal zal een woonkrediet een looptijd hebben van 10 jaar tot 20 jaar. Het voorkomt ook dat u later voor grote ontgoochelingen komt te staan. Het gaat immers om het eerste en enige krediet van meneer Peeters. Op het kredietvoorstel moet hun erkenningsnummer zeker vermeld staan. Aanslagvoet die toegepast wordt op het globaal belastbaar inkomen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.