Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen
  Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog
  Een paradijs Gezellige eethuisjes en gastronomische restaurants voor lekkerbekken

Hierdoor spaart u stukken sneller dan met het traditionele banksparen.

Belastingvrij Sparen

Hierdoor spaart u stukken sneller dan met het traditionele banksparen. Dividend is een winstuitkering op je beleging in een bedrijf, dus indirect een vermogenswinst door arbeid. Spaar nu een vast bedrag per maand en ontvang een belastingvrij kapitaal over 15 of 20 jaar.

Hierdoor kunt u vaak een hoger hypotheekbedrag krijgen. Indien u een aanvraag wilt indienen, stuurt u ons dan een mail en vermeld bij commentaar uw gekozen product. En als jij het eerlijk vindt om meer loonbelasting te gaan betalen om de echte rijken te ontzien, dan mag je mij dat uitleggen. Nijssen, zal ter vergadering een korte toelichting worden gegeven over het gevoerde beleid. Trouwens nergens staat dat hij voorstander is van het afschaffen van loonbelasting wel voor verlaging daarvan. Dit is een rekening voor jongeren vanaf 0 tot en met 17 jaar. Deze spaarpremie is afhankelijk van het bedrag dat jaarlijks gespaard is in combinatie met het aantal spaarjaren. De verzekering moet recht geven op een eenmalige uitkering bij in leven zijn of bij overlijden van u, uw echtgenoot of degene met wie u duurzaam een gezamenlijke huishouding voert. De kans bestaat dat de opbrengst aanmerkelijk hoger is.

Maar als jij jezelf capabel acht om voor een ingrijpende systeem wijziging te pleiten dan acht ik jou capabel genoeg om jezelf te kunnen orienteren zonder mijn hulp. De Junior spaarrekening is een rekening voor jeugd tot 15 jaar. Door de voorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Velsen, mevrouw L. Sorry maar dan behoor je blijkbaar niet tot de echt rijken.

Werknemers mogen deelnemen aan de regeling, zij zijn hiertoe niet verplicht. Als niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt de polis geacht tot uitkering te zijn gekomen ook al besluit u de polis in stand te houden. Maar buiten dat wil dit systeem een kans van slagen hebben zeker niet onmogelijk dan dienen wel alle punten uitgevoerd te worden.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.