Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen
  Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog
  Een paradijs Gezellige eethuisjes en gastronomische restaurants voor lekkerbekken

Hier wordt ingegaan op het hypotheekbedrag, de maximale hypotheek en de aftrekbaarheid van de rente.

Hypotheekrente Aftrekbaar

Hier wordt ingegaan op het hypotheekbedrag, de maximale hypotheek en de aftrekbaarheid van de rente. Niet alleen uw inkomen bepaalt welk bedrag u maximaal kunt lenen, ook de waarde van de woning is van belang. Indien u of uw partner wordt ingeschreven op het adres van het aan te kopen appartement maar er niet gaat wonen is de rente ook niet aftrekbaar omdat dit niet het hoofdverblijf is, de woning wordt immers verhuurd aan derden. Makelaarscourtage Indien u zich bij de aankoop laat bijstaan door een makelaar, zijn daar kosten aan verbonden. Bij verhuur van het appartement is dit niet het geval en is de rente niet aftrekbaar. Waar gaat het nu fout? Het gaat fout bij de eigen woning.

Deze maandlasten kunnen de mogelijkheden flink beperken. Een belangrijke ontbindende voorwaarde is het kunnen regelen van de financiering. De huur van de ouders is aan de andere kant ook niet belast. Bij hogere inkomens wordt soms wel tot meer dan 6x het inkomen verstrekt. Dit is de waarde van de woning indien de woning onder normale omstandigheden verkocht wordt. We zullen in dit voorstel uitgaan van de standaardtarieven. Taxatiekosten De geldverstrekker zal u altijd om een recent taxatierapport vragen. Het door u gewenste hypotheekbedrag lijkt hiermee dus binnen de normen te vallen. In de meeste gevallen is het mogelijk deze belastingaftrek maandelijks met de Belastingdienst te verrekenen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.