Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Zou Barney eigenlijk snappen dat er een tijd is van komen en een tijd van gaan
  Corus is in de plaats gekomen van Hoogovens in de AEX index
  Geld lenen. Een voordelige lening sluit u af via Kredietcoach

Het verzekerde kapitaal stemt overeen met het saldo van de lening.

Contract Lening

Op deze manier behoudt u uw levensstandaard en uw capaciteit om uw hypothecaire lening terug te betalen. Si vous souhaitez modifier une donnée, vous pouvez faire un nouveau devis. Het verzekerde kapitaal stemt overeen met het saldo van de lening. Eerst en vooral wordt de kredietopening meestal voor onbepaalde tijd toegekend en niet voor een welbepaalde periode. Dit bedrag neemt dus af en duurt slechts de tijd van de terugbetaling van de lening.

Daarnaast bestaat er geen enkele bijzondere bepaling om de kredietnemer beter te informeren en de wijze van verlenging van de contracten voor dit soort kredieten te formaliseren. De afgeloste bedragen kunnen zonder enige formaliteit opnieuw worden geleend. Het stilzwijgen van de kredietnemer staat gelijk met de weigering het contract te verlengen; indien hij het contract wenst voort te zetten, dient hij dat uitdrukkelijk te kennen te geven. Ten derde worden, eens de kredietlijn geopend is, tijdstip en bedrag van de terugbetaling aan het oordeel van de consument overgelaten. Betaal je niet elke maand trouw een gedeelte van het geleende bedrag terug plus intresten, dan verkoopt de bank je pand en recupereert ze het geleende bedrag. Pour certains produits, ces fonctions ne sont pas encore disponibles. Eigenlijk zijn kredietopeningen ontstaan uit de bankpraktijk en heeft het gebruik ervan zich geleidelijk aan tot de consument uitgebreid naarmate het consumentenkrediet tot ontwikkeling kwam. Vous pouvez enregistrer votre devis pour une assurance et le consulter dans My Ethias. Gezinnen met een laag inkomen die onvoldoende cash hebben, kunnen dankzij krediet een inkomen dat ze nog niet ontvangen hebben, reeds uitgeven aan consumptie.

Het aangaan van schulden op korte termijn lijkt omgekeerd ook een antwoord op een reeds vooraf bestaande wankele financiële toestand. Het is dus duidelijk dat de consument makkelijk geneigd zal zijn zich doorlopend in de schulden te steken. De diverse vormen van krediet bieden de consument de mogelijkheid zijn uitgaven in de tijd te spreiden en goederen en diensten te kopen die voor hem van essentieel belang kunnen zijn. Ook ziet men dat mensen niet alleen omdat ze zich in de schulden hebben gestoken in een moeilijk parket verkeren. La connexion avec notre ordinateur central est interrompue pour une période indéterminée.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.