Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Hou hier rekening mee en vergelijk dus wat te vergelijken is
  Wilt u een hoger bedrag lenen. Wellicht is dat mogelijk met een ander product
  De hypotheekrente hangt nauw samen met de rente op de kapitaalmarkt

Het vergoede percentage verschilt van het gedekte percentage.

Rente Percentage

Het vergoede percentage verschilt van het gedekte percentage. Als u het wenst, kan de Nationale Delcrederedienst zijn interventie bij uw klant uitstellen. Voor het niet-gedekte percentage dat door de bank op de exporteur wordt overgedragen, mag de exporteur het betalingsrisico laten verzekeren bij andere verzekeraars. Ook wanneer het ingrijpen wordt uitgesteld, is overleg met de Nationale Delcrederedienst onontbeerlijk.

Een belangrijk gegeven is dat de Nationale Delcrederedienst voor deze vormen van exportfinanciering zowel aan Belgische als aan buitenlandse kredietverlenende banken verzekering aanbiedt. Uw dossierbeheerder zal u vragen hem een kopie van alle contractuele documenten te bezorgen, samen met uw recente correspondentie met de klant. Bespreek dit met de Nationale Delcrederedienst, die zal nagaan of een minnelijke regeling het risico niet zal vergroten. Als u een dekking in deviezen hebt aangegaan, is er geen bovengrens. In eerste instantie zult u een minnelijke oplossing, die uw toekomstige relatie met de klant niet in het gedrang brengt, verkiezen boven een inningsprocedure. Als immers blijkt dat de kans op recuperatie door het uitstel kleiner wordt, is het mogelijk dat uw vordering niet zal worden vergoed.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.