Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Een hypothecaire lening waarbij periodiek meestal maandelijks door de hypotheekgever (de klant)
  Hier in kwam naar voeren dat ik mijn eindbedrag niet haalde
  Robeco Capital Growth Funds Sicav en Robeco Hollands Bezit N

Het systeem bepaalt dan automatisch het aflossingsbedrag.

Aflossing Berekenen

Via deze module kunt u berekenen na hoeveel tijd uw lening is afgelost. De berekeningen gaan uit van een vast percentage op het geleende kapitaal. De looptijd is afhankelijk van het te lenen bedrag, de rente en uw aflossing per maand. Een natuurlijk persoon die anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt. Het systeem bepaalt dan automatisch het aflossingsbedrag.

In dit document is de tekst van de Gedragscode en een toelichting daarop opgenomen. Een handig hulpmiddel dus voordat u uw lening wilt afsluiten of wanneer u reeds leent en bijv. Met deze module kunt u binnenkort twee leningen vergelijken aan de hand van het ingevoerde rentepercentage, de looptijd van uw lening en het totaal geleende bedrag. Deze opslag wordt vooralsnog bepaald op 1 procentpunt. Hiervoor hebben wij het rentepercentage van de lening nodig, alsmede de looptijd en het te lenen bedrag. Probeer dus de looptijd zo kort mogelijk te houden. Het minste dat je kan doen is in beide forums een link geven naar het andere forum.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.