Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Kijk voor het actuele rentepercentage en het prospectus op postbank
  De ingekochte panden kunnen in de winkels van de Stadsbank van Lening worden verkocht
  Volle eigenaar worden van de woning waarvoor geleend wordt

Het stilzwijgen van de kredietnemer staat gelijk met de weigering het contract te verlengen; indien hij het contract wenst voort te zetten, dient hij dat uitdrukkelijk te kennen te geven.

Contract Lening

Al die factoren samen leiden er vaak toe dat de consument een overmatige schuldenlast torst. Daarbij blijven waardigheid en welzijn binnen zijn bereik. Pour les produits bancaires vous pouvez imprimer votre demande. Vervolgens kan die reserve volledig of gedeeltelijk worden opgenomen, naar keuze van de kredietnemer en binnen de kredietlimiet. De meeste kredietgevers leggen evenwel een maandelijkse kredietaflossing op.

Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze verzekering verzacht de effecten van inkomensverlies in geval van ziekte of ongeval. Meestal zijn het de warenhuizen en de postorderbedrijven die, via een kredietinstelling, de consument die reserve ter beschikking stellen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.