Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Ook dan geldt dat na het verstrijken van de wettelijke of afgesproken termijn de afgesproken re
  De aanjager van de groeieconomie
  Vooralsnog zien we geen enorme speculatiegolf in Ahold

Het rentepercentage dat u als vergoeding moet betalen.

Rente Berekenen

Het rentepercentage dat u als vergoeding moet betalen. Een hypotheek welke aansluit op uw wensen, qua risico en maandlasten. Over het bedrag krijgt u doorgaans dezelfde rente vergoed als de te betalen hypotheekrente. In het programma kunt u voor de eerste 6 polisjaren extra premiestortingen ingeven. Partijen kunnen bij een overeenkomst ook een hoger of lager rentepercentage afspreken.

Door de beperking van de renteaftrek heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. Dit is de totale periode waarover u de hypotheek wilt aflossen. Bij consumenten blijft een ingebrekestelling of aanmaning wel voorwaarde voor het in rekening kunnen brengen van de wettelijke rente. Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Ook dan geldt dat na het verstrijken van de wettelijke of afgesproken termijn de afgesproken rentevergoeding verschuldigd is zonder voorafgaande ingebrekestelling. Voor deze verzekering bent u maandelijks premie verschuldigd.

Over notariskosten hebben we al volop geschreven, en de andere kosten zijn wel te overzien. Voor jonge mensen of starters is het lastig om een huis te kopen. De maandlasten worden weer opnieuw berekend zonder extra premiestortingen dus. Iedereen met eigen woning en hypotheek wil lage maandlasten. Met de spaarpremie en de extra premiestortingen wordt de spaarpot opgebouwd. Dit is fiscaal gunstig omdat dit niet ten koste gaat van uw belastingaftrek. Bij dat aantal zijn de verschillen tussen de verschillende uitvoeringen te verwaarlozen. In de praktijk zal het zich zelden voordoen dat meer dan 100 boekingen moeten worden doorgerekend. Een kortere looptijd resulteert wel in hogere netto maandlasten.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.