Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Ook dan geldt dat na het verstrijken van de wettelijke of afgesproken termijn de afgesproken re
  Wordt vaak gebruikt als rating of advies analisten
  Meestal is aan een documentair krediet ook een krediet gekoppeld om de transactie te financiere

Het minimumbedrag voor de lening van het Participatiefonds bedraagt 7.

Achtergestelde Lening

De duur van de lening bedraagt 5, 7 of 10 jaar en is afhankelijk van de aard van de te financieren investering. Daarnaast kan het Fonds de overname van ondernemingen financieren. Het minimumbedrag voor de lening van het Participatiefonds bedraagt 7. Evenwel kan voor de overnames van ondernemingen via de aankoop van aandelen dit laatste plafond 350. De Solidaire lening kan met geen enkele andere lening gecumuleerd worden, ook niet met een ander type lening van het Participatiefonds. De gemiddelde looptijd van tussenkomst bedraagt 5 jaar. De startlening kan niet worden gecumuleerd met de expansiesteun, maar wel met een starteo 4. Het bedrag van de twee leningen samen mag niet hoger liggen dan het maximumbedrag van de starteo. De ondernemer heeft de mogelijkheid de deelname van Brustart terug te kopen aan vooraf bepaalde contractuele voorwaarden.

Dit speciale deel van de startlening is renteloos en dient pas het zesde en het zevende jaar terugbetaald te worden. Als u onverwacht geld nodig hebt en uw Certificaten wilt verkopen, is een verkoop op de openbare veiling steeds mogelijk. Volgens de geldende wetgeving voor het Participatiefonds zijn alle sectoren toegelaten. Het is aan de belanghebbende om hiervan het bewijs te leveren. Het Participatiefonds kan in geval van onvrijwillige stopzetting binnen de 5 jaar na de vestiging vrijstelling van terugbetaling verlenen vb in geval van faillissement of andere onvrijwilllige reden.

Ook voor overnemers? Ja, voor starters die een bestaande zaak willen overnemen. De rente ligt beduidend hoger dan wat u voor een Kasbon met gelijkaardige looptijd krijgt. Verder helpt Business Angels Connect de ondernemer bij de realisatie of de verbetering van een zakenplan en van een financieel plan zie 1. Optimeo is bedoeld voor bestaande ondernemingen, zowel eenmanszaken als rechtspersonen voor zover zij beantwoorden aan het KMO-criterium. Onder algemene investeringen verstaat men investeringen van om het even welke aard in materiŽle of immateriŽle activa. Een starter is elke onderneming die nog geen vier jaar is ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen. Praktische kenmerken als roerende voorheffing, beurstaksen, instapkosten,.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.