Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Binnen de variabele rentevoeten zijn tal van formules mogelijk
  Een zeer langlopende hypotheekrente is een voorstel dat de moeite loont om uitgediept te worden
  Het makkelijkste is om te kijken of sprake is van bronrente

Het minimumbedrag van de investering die geheel of gedeeltelijk met een lening gefinancierd wordt, is vastgesteld op 12.

Consumptieve Lening

Geef aan in hoeverre u verwacht dat de criteria die uw bank hanteert bij het verstrekken van leningen aan huishoudens in de komende drie maanden zullen veranderen. Verkopen met de consument afgesloten buiten de onderneming van de verkoper. De steunverlening aan de cinematografische nijverheid is sedert 1 januari 1989 geregionaliseerd. In de totale verkoopprijs aangeduid voor elektrische en elektronische toestellen moet de Recupel-bijdrage inbegrepen zijn. Het minimumbedrag van de investering die geheel of gedeeltelijk met een lening gefinancierd wordt, is vastgesteld op 12. Het gezamenlijk aanbod, waarbij de koper verplicht wordt verschillende producten of diensten in één pakket te kopen, is voortaan verboden. Het bijzonder keuzestelsel inzake afschrijvingen geldt enkel voor zeeschepen die uitsluitend worden gebruikt voor het uitoefenen van activiteiten, die de wet als zeescheepvaart aanmerkt. De prijsvergelijking is een vergelijking met de officiële maximumprijzen of met prijzen toegepast in uitvoering van een programma-akkoord. De handelaar mag geen waardebonnen verspreiden die tijdens de wachtperiode periode die aan de solden voorafgaat recht geven op een prijsvermindering op seizoensgebonden artikelen.

Reageert de verkoper niet dan dient men hem te dagvaarden. Tijdens de soldenperiode is de verkoop met verlies, dit wil zeggen de verkoop aan een lagere prijs dan deze die door de leveranciers gefactureerd werd, toegelaten. Tegen de arresten van het Hof van beroep van Brussel is beroep mogelijk bij het Hof van cassatie.

De huidige wet beschermt eveneens de benaming van oorsprong die bestaat uit de geografische benaming van een land, een streek of een plaats, bedoeld om de herkomst van een product aan te duiden. Er moet vermeld worden dat er vergeleken wordt met een gereglementeerde prijs en die mag niet doorstreept worden. Reclame voor voorverpakte producten of voor een prijsvermindering dient te voldoen aan andere desbetreffende reglementeringen. Deze steun wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen jonger dan 40 jaar op het tijdstip van de vestiging. De ingeschreven personen zijn verplicht onmiddellijk hun schrapping aan te vragen wanneer zij de uitgifte van titels wensen stop te zetten, wanneer zij hun betalingen gestaakt hebben of wanneer zij niet meer aan de voorwaarden voldoen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.