Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Het laagste bedrag dat de Stadsbank uitbetaalt is vijf gulden
  In het voorjaar 2007 komen twee nieuwe regelingen die de financiering van publiekfilms een stuk
  Engelse plaatsje Worchester krabben en zeeslakken uit de lucht

Het makkelijkste is om te kijken of sprake is van bronrente.

Rente Aftrek

Het makkelijkste is om te kijken of sprake is van bronrente. Dit is het geval indien de ene partner een gedeelte van de woning van de andere partner aankoopt. Bij rente op leningen voor effecten moet ook opgepast worden. Extremer, en derhalve zeldzamer, is als een meneer zijn huis verkoopt aan een mevrouw, en beide worden na een aantal jaar verliefd op elkaar en hij trek bij haar in, in zijn oude woning. Deze beperking geldt echter ook voor thuiswonende kinderen die een hypotheek nemen bij de ouders. Op 1 januari jongstleden zijn de voorstellen wet geworden.

Huiseigenaren moeten de winst op hun oude huis investeren in hun nieuwe woning. De hogere inkomens zullen harder worden getroffen, omdat daar de lasten relatief meer stijgen. Dit zal voornamelijk het geval zijn bij de duurdere woningen; de vraag naar deze woningen zal immers dalen. Ten eerste nemen de woonlasten aanzienlijk toe en kunnen gezinnen in de problemen komen. In de laatste column over belastingen is door collega Harlaar geschreven over diverse fiscale wetsvoorstellen. Inkomenssteun moeten kabinetten van de toekomst daarom alleen nog geven aan mensen die het echt nodig hebben.

Iedere specifieke situatie vraagt om een advies op maat. Pas echter op, het is een tegemoetkoming van de fiscus. Een fiscale bron van inkomen is niet zonder meer alles waar meer geld uitkomt dan je er instopt.

Het Centraal Planbureau CPB schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat. Uitgangspunt is daarvoor de reden waarvoor historisch gezien de lening is opgenomen. Ten tweede kunnen huizenprijzen kelderen bij volledige afschaffing. Nederland zou Nederland niet zijn als daar weer uitzonderingen op zijn. Daarvoor is echter geen Kamermeerderheid te vinden. De overheid kan beter gerichte maatregelen nemen, zodat het geld bij deze groepen terecht komt. Voor jonge mensen of starters is het lastig om een huis te kopen.

Voorbeelden van wat inkomsten uit vermogen kunnen zijn kent iedereen. Iedereen met eigen woning en hypotheek wil lage maandlasten. Aan vakantiehuisjes betaalt de fiscus sindsdien niet meer mee. Wilt u weten wat de consequenties voor uw maandlasten zijn, als de aangekondigde maatregel van kracht wordt? Vul dan de rekenmodule in.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.