Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen
  Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog
  Een paradijs Gezellige eethuisjes en gastronomische restaurants voor lekkerbekken

Het laagste bedrag dat de Stadsbank uitbetaalt, is vijf gulden.

Stadsbank Van Lening

Verstane panden of onderdelen daarvan die zijn geclassificeerd als sloopgoud, kunnen op een andere wijze dan in een openbare veiling worden verkocht. Indien een derde na het verzet met het als vernietigd, ontvreemd of verloren aangegeven pandbewijs komt, wordt de lossing geweigerd. In dat geval wordt de verkoopsom van het pand gevormd door de gezamenlijke verkoopsommen van de afzonderlijk in veiling gebrachte, tot het pand behorende voorwerpen. De niet geloste, verstane panden worden in het openbaar geveild. In het geval, vermeld onder lid 4, wordt de belening vernieuwd tegen de verlaagde beleensom. De veiling wordt bekendgemaakt in een of meerdere dagbladen.

De meeste beleggers kopen gewoon 100 of een veelvoud daarvan aan aandelen. Als de klant het goud na drie maanden niet komt ophalen, wordt het nog een aantal maanden bewaard. Afgifte van een pand geschiedt tegen inlevering van het pandbewijs en betaling van de beleensom plus het ingevolge art. De dagen en uren waarop de Bank voor het publiek is geopend, worden door Burgemeester en Wethouders vastgesteld en openbaar gemaakt. Burgemeester en Wethouders kunnen regels geven met betrekking tot nadere eisen die kunnen worden gesteld aan lossing van een pand. Het reglement is gebaseerd op de Pandhuiswet Staatsblad 1910, nr. Burgemeester en Wethouders stellen de tarieven van de door de Bank te leveren diensten vast.

Het overschot blijft gedurende een jaar na de verkoop van het pand ter beschikking van de houder van het pandbewijs, tenzij er verzet is aangetekend. Als je met Tuinenburg praat, zie je jezelf bij de balie op een groot televisiescherm, een videoband loopt mee voor de veiligheid. Dit reglement wordt ter openbare kennisgeving gepubliceerd in afdeling 3 van het Gemeenteblad. If not spesified it will get the default width spesified above.

De koper in de openbare veiling van de Bank betaalt ten bate van de Bank boven de verkoopsom een percentage van de verkoopsom. Kortom, je kunt je afvragen wie er nu gevaarlijker bezig is. Burgemeester en Wethouders kunnen zelf kooporders plaatsen en panden of gedeelten daarvan, die in de openbare veilingen van de Bank niet worden verkocht, inkopen. Tijdens de bezichtgingsuren wordt de gelegenheid gegeven kooporders te plaatsen. De houder van het pandbewijs kan het pand tot het tijdstip van openbare verkoop lossen. Beide partijen worden zo spoedig mogelijk en binnen veertien dagen opgeroepen, teneinde de zaak in der minne te schikken.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.