Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De hypotheek lasten zullen bestaan voor een flink aandeel uit rente
  Handig als u vooraf niet precies weet hoeveel geld u nodig heeft
  Het vergoede percentage verschilt van het gedekte percentage

Het is op zich wel logisch dat er zoiets als rente bestaat.

Samengestelde Rente

Zonder het vlot kunnen herkennen van het karakter van financiele begrote feiten. Er wordt nogal gekibbeld over de betaalbaarheid van kernenergie. Het Scheidsgerecht neemt daarbij het volgende in aanmerking. De door Oltmans gevorderde kosten van juridische bijstand in onderhavige procedure zijn begrepen in het hiervoor sub 22 vastgestelde bedrag. Als jij een boomgaard wilt beginnen, kun je jaarlijks de vruchten plukken van je investering. Op bais van de interne rentabiliteit is echter project c het voordeligste. In economenkringen wordt geld gedefinieerd als "ruilmiddel in handen van het publiek". Het Gerechtshof te Amsterdam heeft in zijn uitspraak van 28 januari 1976, nr. Dit is een depositorekening waarmee u in vreemde valuta kunt sparen, bijvoorbeeld Amerikaanse dollars.

Veertig jaar dissidente journalistiek in het Koninkrijk der Nederlanden vinden in het proces hun bloeiende hoogtepunt. In casu is de reputatieschade van een blijvend karakter geweest. Het uitgaan van die instructie heeft de Minister de Staat voor Oltmans verborgen gehouden.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.