Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen
  Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog
  Een paradijs Gezellige eethuisjes en gastronomische restaurants voor lekkerbekken

Het is niet mogelijk via internet spoedoverboekingen te doen.

Internet Sparen

Via Internet Bankieren kunt u uw spaargeld opnemen en storten. Dit wachtwoord dient u persoonlijk af te halen op het postkantoor. Er komt binnenkort een nieuwe spaarvorm op de markt, het zogenoemde banksparen. De Rekeninghouder blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor elke handeling door een gemachtigde verricht. Uitsluitend door middel van een opdracht tot overboeking die via internet aan Bank is verstrekt. Afhankelijk van de spaarvorm wordt vastgesteld of de rente vast of variabel is. Het is niet mogelijk via internet spoedoverboekingen te doen.

Bij beŽindiging van de Rekening wordt de rente afgerekend tot het moment van beŽindiging, de dag van beŽindiging niet meegerekend. Deblokkering vindt plaats ten behoeve van de gezamenlijke erfgenamen nadat een verklaring van erfrecht is overlegd. Bij de renteberekening op de Rekening wordt het aantal dagen per maand op 30 en het aantal dagen per jaar op 360 gesteld. De rente wordt tweemaal per jaar op de Rekening bijgeboekt, per 1 mei en 1 november. Voor de renteberekening tellen de dag van inleg en de dag van afboeking niet mee. Zelf een aanvullend pensioen opbouwen is voor veel Nederlanders bittere noodzaak. Na het overlijden van een Rekeninghouder blijft de andere Rekeninghouder bevoegd over het tegoed op de Rekening te beschikken. De natuurlijke persoon op wiens naam de Rekening is geopend.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.