Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Geld nodig geld lenen een hypotheek auto financiering lening of een doorlopend krediet tegen ee
  Vooral studenten die uit armere gezinnen komen schrikken er voor terug om duizenden euro’s te l
  De nadruk zal hierbij vooral liggen op de financiering van een start up

Het ereloon van de notaris, is afhankelijk van hoe groot de lening is.

Lening Kinderen

Het ereloon van de notaris, is afhankelijk van hoe groot de lening is. Ook deze zijn afhankelijk van het bedrag dat je leent. Als je een contract hebt getekend maar je krijgt geen lening vast, kan de koop niet doorgaan. Die grens is afhankelijk van hoe groot het gezin is. Het Vlaams Woningfonds kent sociale leningen toe, en in die zin verschillen onze voorwaarden van deze bij een gewone kredietinstelling. Hoe lager je inkomen en hoe groter je gezin, des te voordeliger wordt ze. Soms kan je deze lening ook gebruiken om een andere hypothecaire lening af te betalen. De lening ten laatste terugbetalen als je 75 jaar wordt. Volle eigenaar worden van de woning waarvoor geleend wordt. Geen inkomensvoorwaarde en geen maximaal kadastraal inkomen van de woning. Het maximum van 95 pct wordt tot 90 pct teruggebracht wanneer de terugbetaling van de lening niet volledig gewaarborgd is door een levensverzekering.

De aard van de hypothecaire lening speelt als dusdanig geen rol meer als de bovenstaande voorwaarden vervuld zijn. De verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Als je binnen die bepaalde termijn geen lening kan afsluiten, dan is er ook geen verkoop. In zo'n akte geef je het onroerend goed de woning die je koopt in hypotheek. Het huidige maximum is vastgelegd op 46 250 EUR, voor een gezin met twee kinderen ten laste.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.