Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Ik werk ook fulltime en volg daarnaast ook een avondstudie HBO
  De hierboven vermelde tarieven zijn aan verandering onderhevig en kunnen door Argenta worden ge
  Huurders kunnen wij andere zeer voordelige rentes aanbieden

Het eerste jaar alleen al konden ongeveer 4000 zelfstandigen volgens dit systeem een lening bekomen, voor om en bij 16 miljard frank.

Tante Agaat Lening

Het eerste jaar alleen al konden ongeveer 4000 zelfstandigen volgens dit systeem een lening bekomen, voor om en bij 16 miljard frank. Dit verslag werd eenparig goedgekeurd door de 8 aanwezige leden. Voorts, indien de ondernemer de lening niet zou kunnen terugbetalen, kan de kredietverstrekker een gedeelte van zijn verlies fiscaal recupereren. De minister is dus geen voorstander van de maatregel in de huidige formulering mede en gelet op de wettelijke en economische context in Belgiė.

De vertegenwoordiger van de minister voegt eraan toe dat moet worden voorkomen dat het systeem wordt misbruikt om schenkingen te verdoezelen als leningen. Voorgaande spreekster blijft de hier voorgestelde bepalingen onaanvaardbaar vinden. Vandaar stelt hij voor het hier voorgestelde systeem toe te spitsen op achtergestelde leningen. De indexering van de belastingschalen is op zich uiteraard een goede zaak, maar het effect ervan komt vooral de hoogste inkomens ten goede. Alleenstaanden en feitelijk samenwonenden genieten voor hun kinderen een hogere belastingvrije som dan gehuwden. Ook voor overnemers? Ja, voor starters die een bestaande zaak willen overnemen. Hoe meer overheden, hoe meer belastingen, aangezien elke, zichzelf respecterende overheid een aantal taken te vervullen heeft en belastingen de makkelijkste manier zijn om die te financieren.

Deze wetgeving ondergaat jaarlijks een aantal veranderingen, die telkens in allerijl aangebracht worden, met bovendien een zekere « fiscale pretentie ». De minister antwoordt dat hij geen plannen heeft in die richting. De indieners menen dat het niet logisch is dat de belastingbetalers die andere vervoermiddelen dan de auto gebruiken, bestraft worden. Belgiė kan nieuwe begrotingsmarges creėren door de activiteitsgraad te verhogen of de schuld te verlagen. Deze discriminatie wordt echter niet uit het leven geholpen. Hoewel het voorstel interessant lijkt, beantwoordt het niet echt aan de meest prangende behoeften van de KMO's.

Algemeen kiesrecht en directe belastingen zijn altijd onlosmakelijk verbonden geweest. Hij voegt eraan toe dat de situatie voor de gehuwden niet slechter wordt. Alleen de artikelen waarop amendementen zijn ingediend, worden besproken. Door op andere plaatsen de discriminatie op te heffen, worden de hier geviseerde categorieėn relatief zwaarder gediscrimineerd dan vroeger het geval was. Nochtans bestaan er reeds tal van instrumenten zoals de gewestelijke « invests », het Startersfonds, de « Business Angels », enz. Wat dat laatste betreft verwijst de minister naar het regeerakkoord. Zoals hierna zal blijken, heeft het weinig of zelfs niets in petto voor de doorsnee gezinnen met kinderen. De minister antwoordt dat dit maximum ingevoerd werd op grond van de beschikbare budgettaire ruimte. De amendementen 1 tot 6 en 8 tot 24 worden verworpen met 9 tegen 3 stemmen. Recordprijs voor Rubens maakt exposities duurderANALYSE. De vertegenwoordiger van de minister wenst er enkel de aandacht op te vestigen, zodat het risico niet wordt onderschat.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.