Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Waarom kinderen moeten sportenSport kan helpen om minder schuchter te worden depressieve stemmi
  De Analyses zijn gemaakt door Tom Lassing tenzij anders aangegeven
  De nieuwe vertegenwoordigers voor volgend academiejaar zijn verkozen

Het biedt een mogelijkheid om een afgestemd vrijetijdsaanbod te realiseren.

Hoogste Tijd

Onze beleidsnota\rquote s focussen daarom meer op het adequate en effici\'ebnte herori\'ebnteren van de bestaande middelen. Het eerste waarborgt het recht op hulp die is afgestemd op de minderjarige, het tweede regelt op omvattende wijze de rechtspositie van de minderjarige. Men hoeft geen beleidsdeskundige te zijn om de grote verschillen tussen deze vier meteen aan te voelen. We zullen hierbij sterk waken over de samenhang daarvan met o. Hierbij is het jeugdmiddenveld een bevoorrechte partner, maar ook het peilen van de meningen, opvattingen, noden enz. We willen in het debat enkel de belangen van kinderen en jongeren vertolken en mee nadenken over belangrijke concepten en tendensen die richtinggevend kunnen zijn voor een positieve en offensieve kijk op jeugdigen. Hierbij vertrekken we van de gelijkwaardigheid van elke beleidsbenadering.

Deze kracht vinden we bij uitstek in het rijke verenigingsleven dat onze beleidsnota\rquote s verbindt. De jeugdraad moet aldus de belangen van kinderen, jongeren en hun organisaties bewaken en inbrengen. In de vorige bladzijden schetsten we het inzichtelijke en thematische kader van ons jeugdbeleid. Hier moet worden gekeken op welke wijze de doelgroep zelf wordt betrokken bij de totstandkoming van informatie. Onze beleidsnota kiest onomwonden voor een geloof in de kracht van kinderen en jongeren en de projecten die ze opzetten. De lopende projecten zullen ge\'ebvalueerd worden in functie van het al of niet voortzetten van de subsidieregeling. Sommige uitgangspunten vragen ook om een meer concrete vertaling. Het wordt gedragen door elkaar snel opvolgende generaties van vele jonge en enthousiaste vrijwilligers.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.