Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Hierbij wordt uitgegaan van een zeer beperkte voorkennis van economie
  De huidige jeugd is geboren nadat het grootste kwaad al geschied was
  Op dit forum poneert de docent zelf 9 stellingen die zich lenen tot discussie

Heeft u als consument het idee dat u onjuist wordt behandeld, bijvoorbeeld door de overheid of bedrijven, dan kunt u altijd terecht bij stichting de ombudsman.

Stichting Financiering Voortzetting

Heeft u als consument het idee dat u onjuist wordt behandeld, bijvoorbeeld door de overheid of bedrijven, dan kunt u altijd terecht bij stichting de ombudsman. Raadpleeg een pensioendeskundige alvorens u overgaat tot waardeoverdracht. Samen ontvangt u echter maximaal tweemaal een gehuwde AOW. Of waardeoverdracht verstandig is, hangt van vele factoren af. Independer, voor een onafhankelijke vergelijking van financiŽle producten. Overzichten van adviseurs en nieuwsartikelen gegroepeerd op aandachtsgebied. Als u werkloos wordt, loopt u meestal een pensioenbreuk op. Als u eerder stopt, mist u een aantal jaren pensioenopbouw. Zo wordt een forse achteruitgang in inkomen voor uw nabestaande voorkomen.

Informatie over schuldhulp, het voorkomen van schulden en het oplossen van schuldproblemen. De vereniging publiceert boekjes en een tijdschrift en biedt juridisch advies en ondersteuning en leden. Openbaar Vervoer hanteert doorsneepremies voor de pensioenen. Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar toegankelijke informatie over geldzaken. Raadpleeg een pensioendeskundige alvorens waardeoverdracht te plegen. Pensioenopbouw kan, na ontslag, wettelijk worden voortgezet door het FVP. Over de fiscale voordelen van het opnemen van een goed doel in je testament. Van zakgeld tot bijbaantjes, van geld uitgeven tot beleggen. Het is een ander begrip dan het begrip dienstjaren.

Bovenstaande berekening is slechts een voorbeeld en gebaseerd op eindloonregeling. De bewering dat privacywetgeving een obstakel is voor het realiseren van maatschappelijk of politiek wenselijk geachte doelstellingen, is veelal misleidend of onjuist. De uiteindelijke hoogte hangt af van uw pensioenregeling. Vooral voor huizenbezitters biedt een dergelijke verzekering extra zekerheid.

Als u ontslag krijgt, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen. Op eigen kosten uw pensioenopbouw voortzetten, is ook een mogelijkheid. Stel, u bent op 30-jarige leeftijd in dienst getreden. Als u een vergelijking wil maken tussen producten van bijna alle banken en verzekeraars in Nederland, uitgebreide informatie wilt over financiŽle producten, en meer. Pensioenleeftijd volgens uw pensioenregeling is 65 jaar en u wordt op uw 58ste ontslagen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.