Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen
  Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog
  Een paradijs Gezellige eethuisjes en gastronomische restaurants voor lekkerbekken

Gewone leningen, leningen met hypothecaire dekking en hypotheken.

Lening Bedrijf

Gespecialiseerd in het verstrekken van geldleningen. De subprime-crisis heeft laten zien wat er kan gebeuren als miljoenen mensen tegelijk gepusht worden om meer schuld aan te gaan dan verantwoord is. Biedt de mogelijkheid om een doorlopend krediet of een persoonlijke lening aan te vragen. Het is onverstandig om voor ondernemingen de fiscale aftrekbaarheid van rentelasten te elimineren. Leasing is een vorm van korte tot middellange 1-5 jaar financiering van bedrijfsgoederen. In het eerste geval spreekt men over eigen en in het tweede geval over vreemd vermogen.

Het bedrijf heeft meerdere kantoren verdeeld over Nederland. Hebt u kapitaalkrachtige en vriendelijke familieleden of vrienden, dan kunt u wellicht daar terecht. Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Uitkeringsgerechtigden krijgen meer en betere informatie over het starten van een eigen bedrijf. Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen. Brabants bedrijf, verzorgt kredieten door heel Nederland. Gewone leningen, leningen met hypothecaire dekking en hypotheken. Biedt de mogelijkheid het kredietmaximum en de maandlasten te berekenen. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen.

De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. Abonneer u nu en u ontvangt wekelijks of dagelijks een nieuwsbrief naar keuze in uw mailbox. Er komen steunpunten en microkredieten voor mensen al of niet met een uitkering die een eigen bedrijf willen starten. Biedt de mogelijkheid online een financiering te regelen. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.