Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen
  Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog
  Een paradijs Gezellige eethuisjes en gastronomische restaurants voor lekkerbekken

Gericht op leningen waarvan het geld aan het eigen huis besteed wordt.

Lening Bedrijf

En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan.

Wel moeten banken er beter voor zorgen dat de schuldenlast bij een bedrijf niet te hoog oploopt. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur. Biedt informatie over leningen en de mogelijkheid deze af te sluiten. Biedt de mogelijkheid om online geld te lenen, berekening van de maximale kredietlimiet en informatie over de diverse leenvormen. Gericht op leningen waarvan het geld aan het eigen huis besteed wordt. Intermediair voor persoonlijke leningen, autofinanciering, doorlopend krediet en rentekrediet. Morrelen aan de fiscale aftrekbaarheid van rentelasten, zoals afgelopen jaar in Duitsland en Denemarken, is geen goed middel. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen. Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit.

Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. Men werkt zowel via intermediars als met klanten rechtstreeks. En het starten van een eigen bedrijf wordt ook eenvoudiger en aantrekkelijker gemaakt.

Dat is een veel betere weg dan sleutelen aan de fiscale aftrekbaarheid van rentelasten. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Het is zeer de vraag of het beoogde doel, afremmen van gebruik van vreemd vermogen bij acquisities, daarmee bereikt wordt. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag.

Financieringen voor de zakelijke markt voor vastgoed, onroerend goed, bedrijven of nieuwbouw. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. Organisatie gespecialiseerd in het verstrekken van kredieten.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.