Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Financiele rekenmodules voor hypotheek en pensioen
  Reclames voor leningen zouden verboden moeten worden
  Stichting of vereniging sparen tegen de hoogste spaarrente

Er is al enige tijd veel te doen over de inzet van AWBZ-middelen in het onderwijs.

Financiering Onderwijs

Vrijstelling aanwending van leerrechten en betaling van collegegeld blz. Reguliere scholen stellen een beleid op voor de integratie van kinderen met een handicap. Voorgesteld wordt dat de minister jaarlijks het rentepercentage vaststelt. Bladzijdenummers verwijzen naar de Memorie van Toelichting Kamerstuk 30387, nr. Voorts wordt onder bepaalde condities een specifieke uitkering verstrekt aan gemeenten.

De artikelen I, onderdeel C, en V treden in werking met ingang van 1 januari 2008. De redenering is dat de gemeente in staat is bij een geringere stijging deze fluctuatie op te vangen. Studenten die voor een OV-jaarkaart in aanmerking komen, wordt met klem aangeraden om een weekkaart te nemen i. Een kind met een handicap kan meerwaarde bieden aan groepsgenoten.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.