Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Je spaarrekening is heel eenvoudig te beheren via Mijn Postbank
  Zilveren munt van de Nederlanden geslagen van 1567 tot 1571
  Je wilt iets graag hebben maar je hebt er niet genoeg geld voor

Engelse plaatsje Worchester krabben en zeeslakken uit de lucht.

Hoogste Berg Ter Wereld

Dus die 9000 van Plato waren ook voor de christenen een verzinsel, erger, een grove leugen, een volstrekte onmogelijkheid. Laten we eerst eens kijken hoe Plato aan de gegevens over het eiland en de stad Atlantis is gekomen. Veel Afrikaanse landen hebben geen vaste regeringen. De rotatie van de aarde geeft de raketten bij de lancering extra stuwkracht.

Dat Plato zolang heeft gewacht om een zo bijzonder verhaal als dat over Atlantis te vertellen zal wel samenhangen met zijn kennis van zijn medemensen. Er is geen wolkje aan de lucht en het zicht op de onmetelijke Polish Glacier is fantastisch. Bekend is dat heel veel uit de oudheid verloren is gegaan. In de drogere gebieden fokt men vee en wordt graan verbouwd. Het geval is betrekkelijk eenvoudig al heeft het twee uitgangspunten die nauw samen horen. Maar op Mars zijn de seizoenen veel extremer en duren langer dan op aarde. Chinezen op die manier nog wat meer baas willen komen spelen bij hen. Merkwaardig genoeg ligt het op alle mogelijke plaatsen behalve op de plaats die Plato aanduidt. Gelukkig werd hij door reddingswerkers snel uit zijn ijsgevangenis bevrijd.

De aarde mocht niet rond zijn en niet rond de zon draaien, dus draaide ze volgens hen niet rond de zon. Plato duidt mooi aan hoe zulk reuzenwerk wel tot een goed einde kan worden gebracht. Empire State Building in New York weggesleten zou zijn. Amerikaanse New Haven geproduceerd door Elias Loomis. Engeland afkomstig is, door de westenwinden meegevoerd. De bewoners van Atlantis moesten dus van goden afstammen. Donder en bliksem hadden een bovennatuurlijke betekenis voor hen, de oppergod had daarmee te maken, hij was om een of andere reden vertoornd. Parijs op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Dat systeem werd verdergeleerd en het was niet goed daaraan te twijfelen. Synoptsische weerkaarten vertonen het weer op een bepaald moment. Het is eigenaardig dat we nergens anders iets over die tempel en zuilen aantreffen.

Maar het neemt de raadselachtigheid van de uitspraak niet weg. Jong in DersimEen balling uit Dersim is gestrand in Nederland. De muren en het dak werden weggeblazen, maar de vloer bleef intact. De heren die zich hier zo onnozel gedragen zijn op hun gebied onderlegde mensen. Indien Plato dit verhaal had gepubliceerd toen hij 30 of 40 jaar was, zou zijn roem als filosoof nooit tot ons zijn gekomen. Bhola, Charjabbar, Hatia en Ramagati bevolkten, overleefden de ramp. Door lava kan dus de Atlantische oceaan onbevaarbaar geweest zijn. Via Parijs, Madrid en Buenos Aires komen we na 24 uur reizen aan in Mendoza, de startplaats van onze tocht. Anderzijds is het zeer onwaarschijnlijk dat Plato de naam Soloon zou hebben gebruikt voor het vertellen van verzinsels. Het werd voor het eerst door Arabische zeelieden gebruikt. Van daaruit kon de reiziger van toen naar de andere eilanden oversteken en naar een vasteland dat de gehele oceaan afsluit.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.