Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Stijging hypotheekrente in Nederland zet verder door
  Schrijf een korte beoordeling over Actuele rentestanden
  Bij samengestelde rente wordt niet alleen rente ontvangen over de hoofdsom maar ook over de in

Engeland, dochter van Maria de Medici, en Prins Frederik Hendrik.

Stads Bank Van Lening

Het Damrak is het laatst overgebleven stukje open water van de Amstel tussen de Dam en het IJ. Hendrick de Keyser gekocht en gerestaureerd zie het schildje. Lening, de Lommerd een belangrijke liefdadige instelling in de 17de eeuw, gericht tegen woekerij. Dit 17de eeuwse huis met een 19de eeuwse lijstgevel is het huis waar Brederode in 1602 woonde. Achterin de gang bevindt zich weer het alliantiewapen van De Vicq-De Steur. Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente. Niet altijd gaat het om zulke spectaculaire restauraties zoals hier. De zolderkerk is in feite de 2de Sint Nicolaaskerk. De houten voorgevel helt voorover tegen het inwateren "overkraagd".

Dit is overigens een schilderrijk stukje Amsterdam dat vaak is vereeuwigd op etsen en tekeningen. We zien vier 18de eeuwse klokgevels naast elkaar, v. Lodewijk XIV-stijl het jaar staat in het lamberkijn onder de lijst. Delfzijlster joden bleven hun doden te Farmsum begraven. De halsgevel is een typisch Amsterdamse gevel en heeft zich ontwikkeld uit de trapgevel. Een halsgevel heeft twee rechte hoeken die meestal gevuld zijn met zgn. We zien het Huis aan de Drie Stegen dat onlangs gerestaureerd is. Damstraat, waarvoor een aardig hoekhuis werd gesloopt. Dit poortje is gemaakt door Hendrick de Keyser in 1616.

Merk op dat een gevelrij uit individuele huizen bestaat.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.