Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Het eerste jaar alleen al konden ongeveer 4000 zelfstandigen volgens dit systeem een lening bek
  Deel van het belastbaar inkomen waarover u geen belasting hoeft te betalen
  Dit was het begin van een groeiende handel in aandelen en later ook obligaties

Elke gehuwde echtgenoot geniet een vrijstelling van 167.

Lenen Van Ouders

Volle eigenaar worden van de woning waarvoor geleend wordt. Je woont minstens 20 jaar in de woning waarvoor de lening is bedoeld. Elke gehuwde echtgenoot geniet een vrijstelling van 167. Als je een contract hebt getekend maar je krijgt geen lening vast, kan de koop niet doorgaan. Geen inkomensvoorwaarde en geen maximaal kadastraal inkomen van de woning. Geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.

Geen volle eigenaar of volledig vruchtgebruiker zijn van een andere woning dan waarvoor geleend wordt. Kinderen vinden het fijn om telkens opnieuw bij dezelfde prenten dezelfde woorden te horen. Die grens is afhankelijk van hoe groot het gezin is. Nog belangrijker is dat je dan de voorschotten die al betaald zijn, kwijt bent. De verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Ze is ook al enkele jaren ziek, met hoogtes en laagtes. Zorg wel dat je zeker bent van je zaak als je de verzekering gewaarborgd wonen aanvraagt. Het ereloon van de notaris, is afhankelijk van hoe groot de lening is. Ik denk dat ik zelf al een boek kan schrijven over onze ervaringen.

Ook deze zijn afhankelijk van het bedrag dat je leent. Soms kan je deze lening ook gebruiken om een andere hypothecaire lening af te betalen. Het aanslagbiljet van de belastingen om het inkomen te bewijzen. Bij een openbare verkoop kan je geen opschortende voorwaarden in de overeenkomst opnemen. De waarde van de woning moet onder vastgelegde bedragen blijven. En als ouder is het soms zo moeilijk om te aanvaarden dat je kind zoveel pijn kan hebben. De verkoopwaarde en de grootte van de woning moeten onder een bepaalde grens blijven. De lening ten laatste terugbetalen als je 75 jaar wordt. Onze dochter heeft daarin moedig getuigd over haar pijn en over haar leven met reuma. Je geeft het Woningfonds alle gegevens die het nodig heeft. Hoe lager je inkomen en hoe groter je gezin, des te voordeliger wordt ze.

In zo'n akte geef je het onroerend goed de woning die je koopt in hypotheek. Ons dochtertje heeft jeuvenile ideopatische polyarticulaire reumato´de arthritis. Als je binnen die bepaalde termijn geen lening kan afsluiten, dan is er ook geen verkoop.

Kinderen vinden het leuk om eenzelfde figuur in een nieuw boek tegen te komen. De woning waarvoor geleend wordt, ligt in het Vlaams Gewest.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.