Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Dinsdag vinden de verkiezingen voor het Amerikaanse Congres plaats
  De aanjager van de groeieconomie
  Ligt je doel verder weg dan kan beleggen een optie zijn

Een wereldwijd multi-manager mixfonds dat sinds 1985 bestaat.

Rente Fonds

Deze kosten worden elke maand tijdens de hele looptijd onttrokken aan de fondsen waarin wordt belegd. Wat tot nu toe daadwerkelijk aan koersrendement is behaald, is in deze berekening meegenomen. Voor deze kosten rekent de fondsbeheerder een jaarlijks wisselend percentage van de fondswaarde. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Een mix van absolute return fondsen, themabeleggingen en alternatieve beleggingen zorgt voor een optimale risicospreiding. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Een wereldwijd multi-manager mixfonds dat sinds 1985 bestaat.

Omdat het werkelijke fondsrendement nooit een constant percentage bedraagt, zal het te bereiken kapitaal nooit exact gelijk zijn aan het destijds berekende voorbeeldkapitaal. In het waardeoverzicht ziet u voorbeeldkapitalen op basis van het pessimistisch rendement en het netto historisch rendement. Bescherming van opgebouwd vermogen heeft prioriteit boven het behalen van maximaal rendement. Dagelijks verhandelbaar op basis van de intrinsieke waarde.

Dit zijn incassokosten voor uw premie, kosten die wij berekenen voor het beheren van uw verzekering en kosten voor het maken en versturen van periodieke overzichten. Bij het afsluiten van een verzekering maakt de verzekeraar kosten, zoals verkoopkosten, reclamekosten en kosten om de polis op te maken en in te voeren in de administratie. Het bedrag of de hoeveelheid participaties die u wenst te verkopen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.