Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen
  Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog
  Een paradijs Gezellige eethuisjes en gastronomische restaurants voor lekkerbekken

Een persoonlijke lening is een niet-doorlopend krediet.

Lening Belasting

Hierbij ontvangt u ter publicatie in het Infobulletin het besluit van de staatssecretaris inzake de overname van een lening door een Agaathfonds. Als u de waarde niet weet, kunt u die opvragen bij uw Gemeente. Het bedrag van de lening kan namelijk uw vermogen in Box 3 verlagen. In principe is eigen vermogen permanent verstrekt aan de onderneming. Leningen mogen zoals eerder gemeld door de schuldeiser in bepaalde situaties worden afgewaardeerd.

De Belastingdienst beschouwt een eigen woning als een vorm van inkomen. Duine Adviesburo op het gebied van verzekeringen, kredieten, koopsommen, pensioenen etc. Belastingzaken Informatie en tips over als dat met belastingen te maken heeft.

Bij een persoonlijke lening worden afspraken gemaakt. In vele ondernemingen bestaan verschillende aandeelhouders. Meestal kan het openstaande saldo van uw doorlopend krediet of uw persoonlijke lening in zijn geheel vervroegd. Sinds kort staan hier de actuele optietransacties van toplieden.

Het geldt ook niet als u een deel van de hypothecaire lening gebruikt voor iets anders zoals een reis, een boot, een auto, etc. Sinds enkele jaren is echter een andere bepaling in de wet opgenomen. Een persoonlijke lening is een niet-doorlopend krediet. Een bepaling in het voorlopig koopcontract die het mogelijk maakt de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Box 3, waardoor u in die box mogelijk minder belasting hoeft te betalen. Bij het kadaster staan alle onroerende zaken geregistreerd.

Betaalt u meer afsluitprovisie, dan geldt het resterende bedrag als vooruitbetaalde rente. Deze vaste beloning rente is aftrekbaar van de winst. Er zijn twee uitzonderingen waarbij men toch eigen vermogen onder strikte voorwaarden mag afwaarderen ten laste van de belastbare winst. Deelnemingen die in de eerste vijf jaar na aanschaf slecht draaien mogen tijdelijk maximaal tot nihil worden afgewaardeerd. Een tweede hypotheek ook wel Eigen Huis krediet, Woningkrediet of Meerwaarde krediet genoemd is een leenvorm. Rente is dus eigenlijk het prijskaartje dat aan uw geld hangt. Wanneer u een partner heeft, gelden een aantal aanvullende regels.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.