Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Een hypotheek is een lening waarbij je huis als onderpand dient
  Een volledig aflossingsvrije hypotheek is in de meeste situaties niet mogelijk
  Het eigenwoningforfait wordt gemakshalve buiten beschouwing gelaten

Een opslag boven het normale rentepercentage, bijvoorbeeld voor een tophypotheek.

Rentepercentage

Een opslag boven het normale rentepercentage, bijvoorbeeld voor een tophypotheek. De Europese Bank ECB controleert en be´nvloedt de rentestand. Het rentevoordeel bij een renteloze of laagrentende personeelslening is vrijgesteld van belastingheffing als het om een lening gaat waarvan de rente in het normale geval aftrekbaar zou zijn geweest. Voor alle overige leningen geldt een normpercentage. Dit kan de bank doen door de geldmarktrente te manipuleren. Dit verschil is aanzienlijk in vergelijking met de banken.

Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Dat betekent dat u binnen een bepaalde periode meestal de laatste 2 jaar van de lopende renteperiode op ieder gewenst moment kunt kiezen voor een nieuwe renteperiode. Van dertig jaar vast tot variabel, alles is zo'n beetje mogelijk. Dit voordeel merkt u vooral als u een nieuwe lening afsluit waarmee de lopende lening wordt afgelost. Binnen een renteperiode kunt u ook kiezen voor rentebedenktijd. De rentetarieven van de financiŰle markten vormen de basis voor de hypotheekrente. Zij helpen u om de juiste beslissing te nemen voor uw hypotheek, tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Zij zijn erkend hypotheekadviseur en werken nauw samen met de beste geldverstrekkers.

Voor een lening bij de Postbank mag u beide inkomens optellen; in dit voorbeeld dus Ç 2. Het resterende bedrag is het bedrag dat u maximaal kunt besteden aan maandlasten van uw lening. Hoofddoel is om met de rentestand de prijsstabiliteit te handhaven.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.