Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De trial voor Faculty of 1000 Medicine is verlengd tot 16 april 2007
  Marktleider Fortis Bank geeft de aftrap en vijzelt de rentevoeten op vanaf donderdag
  Meer dan 50 jaar historische koersen van Nederlandse aandelen

Een ontbindende voorwaarde is een geldige reden om de koopovereenkomst te ontbinden zonder dat dit u geld kost.

Ontbindende Voorwaarde Financiering

Zoals gezegd moet zo'n voorwaarde wl tijdens de onderhandelingen zijn aangegeven en in de koopakte worden opgenomen. Deze overeenkomst moet door beide partijen worden ondertekend om de koop te bezegelen. Het belangrijkst bij de juiste keuze van een hypotheek zijn de fiscale aspecten. Bovendien is het mogelijk om deze kosten in uw hypotheek mee te nemen. Hypotheken met aflossing kennen een vaste looptijd. De aan het recht van hypotheek verbonden geldlening. Uw huis dient daarbij als onderpand, tot meerdere zekerheid van de bank. Veelal wordt de koopovereenkomst opgemaakt via de makelaar in boten. Bij een geldverstrekker leent u het bedrag dat u nodig heeft. In een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat de partijen, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt. Als de koper en verkoper het eens zijn geworden over de koop, dan worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een voorlopig koopcontract.

Natuurlijk dient uw inkomen voldoende te zijn om de hypotheek terug te kunnen betalen. Als u een huis koopt, moet u altijd meer betalen dan de prijs van het huis alleen. In veel gevallen is de looptijd 30 jaar, maar een kortere looptijd en in sommige gevallen een langere behoren eveneens tot de mogelijkheden. Dit betekent dat de koper de kosten, verbonden aan het kopen van een huis moet betalen. Verder kan bij het voorlopig koopcontract nog een aparte lijst worden opgenomen met daarop een overzicht van de roerende zaken die de koper overneemt van de verkoper.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.