Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen
  Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog
  Een paradijs Gezellige eethuisjes en gastronomische restaurants voor lekkerbekken

Een lijst van renten in de Duffelt uit het jaar 1492, toekomend aan o.

Renten

Een lijst van renten in de Duffelt uit het jaar 1492, toekomend aan o. Item Cornelis Willem Jansoen broer van sinen huise noch 8 oude groten. Item 5 stuver op thuis ende erve dat Aernout meester Aerts was, staende voer de boirch. Item joncfrou Godelt van Riel, beghine, tot kersen 3 sol. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen. Wanneer de zaken geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever in gebruik zijn genomen vervalt het recht van reclame. Ons ondernemertje is een gezond denkend mens van de oude stempel. Dat nu besit Juetken Lam Potters dochter ende Jannis kynder erve van Meer. Item Merten Aeriaen Daenen zoen, wonende ten Ryeen, van Mergrieten van den Zande wegen.

Ende dit huys ende erve besit nu Wouter Wierics die linenwever. Een aparte categorie wordt gevormd door de erfcijnzen. Hier af is een brief onder die nonnen, die copie vyndi op IX.

Eigenaren en pachters in De Kijfwaard en de 's Gravenwaard destijds Kleefs nu gem. Behoulic dat se Cornelye Erenbouts dochter heffen sal haer leven lanck. Item Gielis Dekens van sinen huys ende erve 8,5 groeten paeyments, ghelegen buyten tgasthuys. Laureys ende is een waghemaker, die de weduwe heeft van Lyndonc.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.