Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Inmiddels maakt Direktbank deel uit van het Fortis concern
  Nee de Bond Discount Note is gerelateerd aan de koersont wikkeling van een obligatie de genoemd
  Goesting aan de Markt in Wageningen is dagelijks geopend

Een koopcontract kan een ontbindende clausule bevatten.

Ontbindende Voorwaarde Financiering

Om in aanmerking te komen dienden de werknemers tewerkgesteld te zijn in het Vlaamse gewest. Dit is niet noodzakelijk voor de arbeiders die vakantiegeld krijgen van een vakantiekas. In dat geval bestaat het gevaar dat de cliŽnteel alleen nog in het Nederlands en het Engels wordt bediend. Zij behouden het voordeel van hun weddenschaal verbonden aan hun afgeschafte graad. Wordt het scholingsbeding daarentegen uitgeoefend na het einde van de opleiding, dan moet het bedrag van de terugbetaling van de opleidingskosten degressief worden vastgelegd. In geval van halftijds brugpensioen worden de overeenkomstig de vorige leden bekomen bedragen gehalveerd en afgerond overeenkomstig het vorige lid. Ingevolge de toelichting van de minister van Binnenlandse Zaken staat de uiteindelijke berekening van de netto-weddes en de fiscale en sociale lasten hierop niet vast. De gebeurtenis moet op duidelijke en ondubbelzinnige wijze beschreven zijn.

Deze titularissen behouden hun graad ten persoonlijke titel. De Koning bepaalt bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad de activiteiten die verbonden zijn aan de in het eerste lid bedoelde opdrachten. Let wel; men mag altijd de kosten voor de verkoop makelaar, publiciteit. Belangrijke cijfers zijn hier het inkomen en de actuele rentestand. Artikel 106bis van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. Er kan op verschillende manieren worden meegedeeld.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.