Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De hypotheek lasten zullen bestaan voor een flink aandeel uit rente
  Binnen de afgesproken kredietlimiet kunt u opnemen en aflossen
  Net als bij een bedrijf gaat een fusie niet altijd gemakkelijk

Een aflossingsplan van een lening met constante aflossingen opstellen.

Annuiteiten Lening

De vastgestelde intrestvoet voor elk individueel leningscontract blijft ongewijzigd gedurende de hele leningsduur. Plaats de charts rechts van de tabel in het werkblad. Bij het opstellen van het aflossingsplan van een lening met constante aflossingen is er een extra kolom met de jaarlijkse termijnen. Het resultaat zal dan het tegenovergestelde teken hebben. Door het storten van de verhoogde maandelijkse betalingen zal de duurtijd van de lening verminderen. Na verloop van deze n jaren is meestal het volledige bedrag terugbetaald. Een aflossingsplan van een lening met constante aflossingen opstellen. De contante waarde present value van de terug te betalen bedragen bij aanvang van de lening op t0. De notaris is hier goed in thuis en zal u dan ook graag helpen.

De begunstigden die reeds een bijkomende provincielening bekwamen voor het aankopen, bouwen of vernieuwen van een ander onroerend goed komen niet in aanmerking voor een nieuwe lening. De waarden van fv en pv hebben dan gewoonlijk tegengestelde tekens. Rijen 8 en 9 bevatten de titels van het eigenlijke aflossingsplan. De rentevoet i, geldig voor de duur van een periode in principe een jaar.

Dan dient hij immers hoofdzakelijk kapitaal terug te betalen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit kapitaal terug te betalen. De formaten werden ter verduidelijking aangebracht. Er kunnen zich in de praktijk echter wel verschillen voordoen.

Deze vier functies kunnen handig worden gebruikt om een bepaalde waarde uit een aflossingsplan te verkrijgen zonder het hele aflossingsplan te moeten opstellen. Wanneer je de rij voor jaar 0 toevoegt nadat de charts reeds gemaakt zijn, moet je geen aanpassingen uitvoeren. Er zijn meerdere functies om getallen af te kappen of af te ronden.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.