Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Eenmalige terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag maandelijkse betalingen van de ren
  Aconcagua is de hoogste berg op het Westelijk halfrond
  Natuurlijk zijn ook andere looptijden en rentevaste periodes mogelijk

Dit zijn de inkomsten die de Europese Unie ontvangt van de lidstaten.

Euro Conversion Rate

Zo worden de landen genoemd die lid zijn van de Europese Unie. Deze Raad neemt de belangrijkste politieke beslissingen. De Eurogroup working group bereidt de Eurogroep voor. Economische Zaken deel en de centrale bankpresidenten van de lidstaten deel. Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de EU, is opgericht. Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het Europees parlement heeft onder andere een controlerende en wetgevende taak.

Dit zijn de inkomsten die de Europese Unie ontvangt van de lidstaten. Het Economisch en financieel comitée is een ambtelijk overleg. De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van Europa. Het Verenigd Koninkrijk heeft een korting op de afdrachten. Dit is een bijzondere samenstelling van de Raad van Ministers.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.