Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De Solidaire Lening werd door grote Belgische Banken gefinancierd
  Dit voorbeeld is een krediet op basis van hypothecaire dekking
  Regeling groenprojecten zoals gepubliceerd in de Staatscourant

Dit is de brief voor deelnemers aan het pensioenfonds.

Pensioen Brief

Terwijl u in die periode pensioen opbouwde, bouwde uw echtgenoote ook pensioen op. Het optimaal ?inkopen? van producten en diensten vraagt veel tijd, veel kennis van de mogelijkheden, van de alternatieven, van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van leveranciers. Pensioen behoort te zijn gerelateerd aan de periode dat men in dienstbetrekking is diensttijd. Dus als u na 1 januari 2015 geboren bent, krijgt u geen toeslag meer van de SVB.

In dit document staan enkele punten waar deze werknemer op moet letten. Naast de elementen die in het advies van de Stichting van de Arbeid zijn terug te vinden is nog een aantal andere onderwerpen aan de orde gesteld. Gericht op gemak, efficiency, effectiviteit, rentabiliteit en h?item van vandaag, continu?it. Loon in natura is structureel als er sprake is van vaste en regelmatige beloningen. Een van de meest geavanceerde systemen is gebaseerd op biometrie, ofwel het herkennen van lichaamsspecifieke kenmerken zoals vingerafdruk, gezicht en stem. Kunt u uw uitgaven voor kinderopvang aftrekken voor de belasting? Lees er meer over in deze brochure van de Belastingdienst. Wanneer een medewerker niet naar behoren functioneert dan kan dit ertoe leiden dat de werknemer uiteindelijk het ontslag van deze medewerker aanvraagt. Wel, dat zijn er zeer veel, Allen met dezelfde invalshoek, n. In deze rapportage wordt conform het instellingsbesluit verslag gedaan van het eerste jaar van werkzaamheden van de Adviescommissie. Gemeenten vallen niet onder het Rijk, maar onder de overheid.

De binnengekomen meldingen worden gebruikt als beleidsinformatie. Van een aantal overheidsorganen is grondwettelijk vastgelegd dat ze zelfstandig en onafhankelijk zijn. VoordelenAls een nationale instantie, gemeente, school, politiebureau of ziekenhuis enzovoort gebruikt maakt van een handvest, dan heeft u daar voordeel van. Op dit solide fundament zijn onze reputatiedimensies waarop u ons echt mag afrekenen gebouwd. De werkgever kan kiezen tussen het indienen van een ontslagaanvraag bij de kantonrechter of bij de Centrale organisatie Werk en Inkomen CWI. Logisch, want de dynamiek in de markt zal zich in hoog tempo blijven ontwikkelen.

Wanneer u een wijziging op uw bedrijf wilt realiseren die niet past binnen het bestemmingsplan, kan hiervoor gebruik worden gemaakt van de zelfstandige projectprocedure van art. Daarop zullen wij terugkomen in het kader van het Programma vereisten sociaal stelsel. In het volgende document staan de gevolgen van deze keuzes duidelijk op een rij. Het Rijk, ook wel de centrale overheid genoemd, is een onderdeel van de overheid. Hoge Colleges van StaatNaast ministerie bestaat er ook een aantal zogenaamde Hoge Colleges van Staat zoals de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal. De huidige Wet op de lijkbezorging dateert uit 1991 en is sindsdien op kleine punten aangepast. Bart Hessel waarin hij uiteenzet waarom gemeenten die handhaven volledig in hun recht staan.

In de Wet op de Ruimtelijke Ordening is vastgelegd dat deze schade in bepaalde gevallen vergoed moet worden. In de volgende presentatie van Fons van den Brink, voorzitter van de Onderhandelingen, komen onder andere de verschillende contractvormen aan bod. Voor nadere informatie kun u mij bellen of schrijven.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.