Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Studenten lenen steeds vaker geld bij de Informatie Beheer Groep
  De Analyses zijn gemaakt door Tom Lassing tenzij anders aangegeven
  Daar staat echter tegenover dat de beheerder wel de middelen heeft om het in dalende markten be

Dit betekent, dat in eerste aanleg de hoogte van d.

Hoogte Hypotheekrente

Dit betekent, dat in eerste aanleg de hoogte van d. Als u een goedkopere eigen woning koopt, mag u de oude eigenwoningschuld blijven hanteren tot maximaal de aankoopsom van de nieuwe eigen woning. In eerste instantie wordt de hoogte van de rente bepaald door de euribor en diverse opslagen. Het rentepercentage dat u als vergoeding moet betalen. Over het bedrag krijgt u doorgaans dezelfde rente vergoed als de te betalen hypotheekrente.

Alle hypotheekrente tarieven van alle geldverstrekkers banken en verzekeraars in Nederland voor een hypotheek lening. Dit is de totale periode waarover u de hypotheek wilt aflossen. In tweede instantie is de hoogte van de rente afhankelijk van de looptijd van de rente-vast periode Rvp en. De maandlasten worden weer opnieuw berekend zonder extra premiestortingen dus. Alleen bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen maar hypotheekrente. Tenslotte krijgt u een overzicht van de maximale premiestortingen. Deze is niet alleen afhankelijk van de hypotheekvorm, de hoogte en de aflossing, maar uiteraard ook van het rentepercenta. Een kortere looptijd resulteert wel in hogere netto maandlasten.

Daarnaast zult u in principe aflossing of spaarpremie betalen. Door de beperking van de renteaftrek heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. In het programma kunt u voor de eerste 6 polisjaren extra premiestortingen ingeven. Een van de voorwaarden is dat de totale hypotheeksom maximaal euro 250.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.