Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Dit zijn er gemiddeld ongeveer 20 per werkdag of ongeveer 5
  De levensloopwijzer berekent dan wat u straks aan verlof kunt betalen
  Overigens gaan we er nog steeds vanuit dat de financiering goed komt

Deze situatie blijkt vooral voor te komen in de steden, waar het gemiddelde gezinsinkomen van de huurders lager uitvalt.

Lage Hypotheekrente

Ruim vierduizend klanten die ten onrechte kosten betaald hebben toen ze met hun hypotheeklening naar een andere bank overstapten, krijgen nu hun geld terug. Het bouwen van een eigen woning is daardoor heel wat duurder geworden. De grondprijzen zijn in Vlaanderen de voorbije jaren flink gestegen.

Naar aanleiding van een daling van de rentevoeten op de financiŽle markten heeft Fortis Bank beslist om de rentevoet van de woonkredieten aan te passen. Het artikel dat u opvraagt kan enkel door abonnees of houders van een dagkaart bekeken worden. Marktleider Fortis Bank geeft de aftrap en vijzelt de rentevoeten op vanaf donderdag. De uiteindelijke opbrengst van de eigen heffing kan dan als middel ingezet worden binnen de uitwerking van het lokaal woonbeleid. Wel stellen we vast dat het eigenaarschap vaak gekoppeld is aan de gezinssituatie. De rente die de banken aanrekenen voor woonkrediet bereikte de jongste dagen een laagterecord. De Belgische gezinnen hadden vorig jaar samen een recordschuld van 128 miljard euro.

Fortis Bank, marktleider in de woonkredieten in BelgiŽ, heeft woensdag aangekondigd dat het vanaf donderdag de tarieven van haar woonkredieten optrekt. Jonge gezinnen zullen in de eerste moeilijke jaren meer kunnen aftrekken van hun belastingen, terwijl dat nu vaak minder is. De harmonisering van deze leningen kan de effici\'ebntie van dit instrument verhogen. De woonkredieten met een jaarlijkse renteherziening blijven ongewijzigd. Het ruimtelijk ordeningsbeleid vormt het kader waarbinnen bebouwbare percelen op de markt kunnen komen. Over een half jaar zal de Europese Commissie een voorstel doen om Europeanen die een huis kopen, toe te laten makkelijker in een ander land een hypothecair krediet aan te gaan.

Daarom wordt het begrip \'93groot gezin\'94 verruimd tot gezinnen met minstens \'e9\'e9n kind ten laste. Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. Specifieke maatregelen zijn eveneens nodig om de samenwerking tussen de beleidsdomeinen wonen en welzijn te faciliteren. Evenwel wordt van de gemeenten verwacht dat zij dan effici\'ebnte en effectieve realisaties op het vlak van wonen kunnen aantonen. Sinds de tweede helft van de jaren negentig schenkt het Vlaams woonbeleid veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit van de woningen.

Een meer genuanceerde technische benadering en verslaggeving, ook voor de niet-naleving van de vereisten m. Tevens is het belangrijk dat de renovatie kwaliteitsvol en duurzaam wordt uitgevoerd door geregistreerde aannemers. Niet alleen is het een middel om banen te behouden, maar ook om nieuwe te cre\'ebren. Daarnaast zien we eveneens een tendens naar extramuralisering van de zorgverstrekking en naar meer thuiszorg. Over deze mogelijkheid zal met de gemeenten worden overlegd. Momenteel bedraagt dit 1 percent op het bedrag waarvoor de hypotheek wordt genomen op het onroerend goed.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.