Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Verzekering hypotheek of pensioen goedkoper door een second opinion
  Op Wall Street werd positief gereageerd op het rentebesluit
  Voor het niet gedekte percentage dat door de bank op de exporteur wordt overgedragen mag de exp

Deze publicatie is samengesteld door Acme Institutional Asset Management B.

Lux O Rente

Dit wetsvoorstel ligt nu ter bespreking in de Tweede Kamer. Vpb zullen een belangrijke impuls geven aan het MKB. Per 1 mei zijn de Baltische staten, de voormalige Sovjetlanden Estland, Letland en Litouwen toegetreden tot de EU. De octrooibox geeft een extra impuls aan innoverende bedrijven. Ik ben blij dat ik vandaag de kans heb om u hierover meer te vertellen. Ook ondernemingen stemmen tegenwoordig en wel met hun voeten. Deze publicatie is samengesteld door Acme Institutional Asset Management B.

Hervormingen zijn dus ook in het belang van het MKB. De octrooibox werkt zowel voor transacties binnen als buiten de groep. Nederland kan bij deze ontwikkeling niet achterblijven. De fondsen zijn onder te verdelen in aandelen, obligaties en vervolgens wereldwijd, Europa of de VS.

Ze realiseerde zich niet dat het om Spaarbeléggen ging. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Het enige in Nederland verkrijgbare aandelenfonds dat belegt in de Baltische staten behaalde de Top-5 van april.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.