Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De rentevergoeding stopt op de dag dat u het geld van uw spaarrekening afboekt
  Schrijf een korte beoordeling over Actuele rentestanden
  Centraliseer uw leningen en betaal minder per maand

Deze drempels verlagen is een uitdaging die de Vlaamse Regering zeker aangaat.

Lage Hypotheekrente

Deze situatie blijkt vooral voor te komen in de steden, waar het gemiddelde gezinsinkomen van de huurders lager uitvalt. Uit de toepassing in de praktijk is gebleken dat er nog een aantal lacunes bestaan in de beoordeling van de kwaliteit van de woning. Deze drempels verlagen is een uitdaging die de Vlaamse Regering zeker aangaat.

De lage rente zette de gezinnen in de eerste jaarhelft massaal aan om hun bestaande woonkrediet te vervangen door een nieuw, goedkoper krediet via een zogenaamde herfinanciering. Een samenwerking met de priv\'e9 is hier aangewezen. Dit blijkt uit de afgeleverde bouwvergunningen, waarvan een steeds groter deel bestemd is voor renovatie. De vergrijzing van de bevolking kent twee aspecten. Test-Aankoop raadt af momenteel een hypotheeklening te nemen over een periode van 40 jaar. Daarbij dient te worden gestreefd naar een taakverdeling met maximale afstemming voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens. Ook worden oudere, minder kwaliteitsvolle woningen opnieuw ten volle ingeschakeld in het woningpatrimonium.

Van deze instrumenten wordt verwacht dat ze in de komende jaren de kinderschoenen ontgroeien en op het terrein ruimer ingang vinden. Dexia, het vroegere Gemeentekrediet, heeft zijn rentetarieven voor woonkredieten flink verlaagd. Om de welzijnsproblemen op te vangen die de woonsector niet aankan, is aparte financiering vanuit welzijn nodig. De modaliteiten en de voorwaarden van deze gemeentelijke vrijstelling worden uitgewerkt. In tweede instantie wordt het stelsel verruimd naar nieuwe doelgroepen. Veel huiseigenaars laten na hun hypothecaire lening te herfinancieren, hoewel ze daar financieel voordeel mee kunnen doen. Het betreft een stelsel onder de vorm van een "verhuissubsidie".

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.