Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Een hypotheek is een lening waarbij je huis als onderpand dient
  Uitgebreide technische analyse tool van de makers van Metastock
  Hier vindt u alle beurskoersen van de Beurs van Berlage in Amsterdam

De vaste activa moeten worden gefinancierd door eigen kapitaal vermeerderd met langlopende leningen, die aldus permanente middelen worden.

Langlopende Lening

De onderneming financiert al haar vaste activa door middel van eigen kapitaal en leningen op meer dan een jaar permanente middelen. De oorspronkelijke index is deze die gekoppeld is aan het tarievenblad dat geldig was op het ogenblijk dat het kredietdossier ingediend wordt. Geef aan in hoeverre u verwacht dat de criteria die uw bank hanteert bij het verstrekken van leningen aan huishoudens in de komende drie maanden zullen veranderen. Wanneer de ratio positief is, mag men beschouwen dat het bedrijfskapitaal een veiligheidsmarge inbouwt. Hoe groter het bedrijfskapitaal van een onderneming is, hoe groter de kansen dat haar kasmiddelen toereikend zullen zijn en blijven. De onderneming is broos en kwetsbaar bij de minste tegenslag. De gewijzigde familiale situatie vertaalt zich ook op fiscaal vlak, ook wat betreft de fiscale behandeling van een woonkrediet. Bij de ontbinding van een huwelijk, zij het door scheiding of overlijden, komt nogal wat kijken. In deze situatie worden de vaste activa gedekt gefinancierd door kaiptalen gelend op korte termijn.

Het is onlogisch, zelfs tegenstrijdig, enerzijds het verwerven van de woning fiscaal te vergemakkelijken maar anderzijds de overdracht aan de langstlevende op het einde van de rit al te zwaar fiscaal te belasten. De permanente middelen zijn juist voldoende om de vaste activa te dekken zonder een veiligheidsmarge te hebben ratio = 1. In een eerste bijdrage zullen we het hebben over de fiscale behandeling van de kapitaalafkorting. Het bedrijfskapitaal kan drie verschillende situaties vertonen. De ratio’s van het bedrijfskapitaal hebben tot doel te meten op welke manier de aanschaffingen van onroerende goederen worden gefinancierd. Maar daarnaast bouwt ze een veiligheidsmarge in die haar toelaat een gedeelte van de voorraden en klantenkrediet te financieren ratio > 1. Anderzijds heeft een onderneming met een gering bedrijfskapitaal niet noodzakelijk een krappe kaspositie, indien haar behoeften aan bedrijfskapitaal aan vlottende kapitalen negatief zijn.

Aldus dekt een gedeelte van de permanente middelen de vaste vlottende activa evenals een gedeelte van de vaste minimumvoorraad, een minimumkrediet verleend aan de klanten. Er is gelijkheid tussen de kasmiddelen voortvloeiend uit de afschrijving en het terug te betalen bedrag. Door een te omvangrijke positieve positie wordt een deel van het kapitaal onproductief. Betaal je niet elke maand trouw een gedeelte van het geleende bedrag terug plus intresten, dan verkoopt de bank je pand en recupereert ze het geleende bedrag.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.