Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Ze trok zich een jaar terug en wilde een normaal huiselijk leven leiden
  Consumentenkredietovereenkomsten zijn in principe van bepaalde duur
  De verworven aandelen verkocht hij vervolgens voor 37 42 euro

De variabele rentevoet die periodiek wordt herzien.

Actuele Rente

De variabele rentevoet die periodiek wordt herzien. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar zijn 21 procent meer hypothecaire leningen afgesloten dan vorig jaar. De rente die de banken aanrekenen voor woonkrediet bereikte de jongste dagen een laagterecord. De bank wil daarmee inspelen op de almaar toenemende concurrentie op de hypotheekmarkt. Dexia, het vroegere Gemeentekrediet, heeft zijn rentetarieven voor woonkredieten flink verlaagd. De banken maken zich op voor een tweede ronde tariefverhogingen bij de woonkredieten in twee maanden tijd. De vaste rentevoet die een identieke maandelijkse afbetaling voor de volledige duur van de lening garandeert. Gezien de zeer lage rentevoeten die momenteel van toepassing zijn, raden wij u aan voor een terugbetaling met een vaste rente te kiezen.

Marktleider Fortis Bank geeft de aftrap en vijzelt de rentevoeten op vanaf donderdag. Eerder verhoogden ook andere banken zoals KBC, Argenta en Centea al hun hypothecaire tarieven. Vaste of variabele rente? Op vijftien, twintig of dertig jaar? Er zijn talrijke formules mogelijk. De stress die gepaard gaat met het afbetalen van een lening voor een huis, maakt mensen ziek. De vaste rentevoet is hoger dan een variabele rentevoet. Test-Aankoop raadt af momenteel een hypotheeklening te nemen over een periode van 40 jaar. De lage rente zette de gezinnen in de eerste jaarhelft massaal aan om hun bestaande woonkrediet te vervangen door een nieuw, goedkoper krediet via een zogenaamde herfinanciering.

Als de rentevoet nog zou dalen, wordt het bedrag voor de terugbetaling in dalende zin herzien. Steeds meer gezinnen sluiten woningkredieten af met looptijden van 25 tot 30 jaar in plaats van 20 jaar. Wanneer de rentevoeten lager zijn, kunt u er redelijkerwijze van uitgaan dat het bedrag van de terugbetaling zal verhogen. Fortis Bank, de marktleider voor woningkredieten, verhoogde op 1 december in alle stilte de tarieven voor twee formules van hypothecair krediet. De variabele rentevoet is lager dan een vaste rentevoet. Financie-, en Assurantiewezen CBFA, ook de mogelijkheid te geven sociale leningen met gewestwaarborg te laten verstrekken voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning. De nieuwe woonkredietformule die leningen spreidt over 30 jaar is een schot in de roos. Implicaaties van prijsverwachtingen en marktimperfecties voor de monetaire beleidsstrategie. Er is een historische hervorming op til van de fiscale behandeling van woonleningen.

Ruim vierduizend klanten die ten onrechte kosten betaald hebben toen ze met hun hypotheeklening naar een andere bank overstapten, krijgen nu hun geld terug. Controversen omtrent doelstellingen en monetaire belaidsstrategie van de Europese Centrale Bank. Veel huiseigenaars laten na hun hypothecaire lening te herfinancieren, hoewel ze daar financieel voordeel mee kunnen doen. Jonge gezinnen zullen in de eerste moeilijke jaren meer kunnen aftrekken van hun belastingen, terwijl dat nu vaak minder is. Fortis Bank, marktleider in de woonkredieten in BelgiŽ, heeft woensdag aangekondigd dat het vanaf donderdag de tarieven van haar woonkredieten optrekt.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.