Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Reviews over ArgentaErvaringen en opmerkingen van gebruikers
  Het leven is er om van te genieten en bij KredietService lenen helpt U daarbij
  Dagcijfers voor rentes en wisselkoersen beginnen in 1990

De schuldeiser beschikt over het recht van hypotheek.

Hypotheek Garantie

De schuldeiser beschikt over het recht van hypotheek. Naast de hypotheken bestaan er ook nog andere leningen. Een hypotheek blijft geldig gedurende een termijn van 30 jaar. Meneer Frans Peeters koopt op een zekere dag een huis. Er komen in de praktijk ook mengvormen voor van deze hypotheekvormen. Als de terugbetaling niet langer wordt uitgevoerd, kan de kredietinstelling beslag leggen op een gedeelte van uw inkomsten. Een hypotheek vestigen brengt onverbiddelijk kosten met zich mee. Wanneer de opbrengst van de verkoop groter is dan de uitstaande schuld, ontvangt de kredietnemer het overblijvende saldo, tenzij er nog andere schuldeisers zijn die aanspraak maken op een deel van de verkoopopbrengst. Mocht u meer willen weten kan u onze tarievenfiche raadplegen.

Aanslagvoet die toegepast wordt op het globaal belastbaar inkomen. Meestal zijn aan de vestiging van een waarborg bepaalde kosten verbonden. Zijn zowel deze beide aanwezig dan is de koop niet vernietigbaar. Alle zaken die niet onroerend zijn, zijn roerend art. Hoe hoger de rang wordt, hoe groter ook het risico wordt voor de schuldeiser. Veelal worden over deze kosten expliciete afspraken gemaakt. Belangrijke cijfers zijn hier het inkomen en de actuele rentestand. Hypothecair mandaat is een andere term voor hypothecaire volmacht.

Het gaat immers om het eerste en enige krediet van meneer Peeters. Loonafstand is een waarborg waaraan geen kosten verbonden zijn. Het contract kan in principe niet verbroken worden. Hij sluit opnieuw een hypothecair krediet af van 25.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.