Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Het laagste bedrag dat de Stadsbank uitbetaalt is vijf gulden
  Reclames voor leningen zouden verboden moeten worden
  De Hypotheek Specialist geeft u een unieke laagste rente garantie

De rentevoet is altijd vast voor de hele looptijd van het krediet.

Krediet Bank

De rentevoet is altijd vast voor de hele looptijd van het krediet. Geen extra kosten dus, maar ook gedaan met omrekenen. Je zal gevraagd worden deze kredietaanvraag te ondertekenen en te verklaren dat de inlichtingen die je verstrekt hebt, correct zijn.

Belgisch geld? Dan kunt u dat nog steeds inruilen bij de Nationale Bank. Wel zij aangestipt dat er op dit gebied nagenoeg geen gedesaggregeerde informatie per bedrijfstak, per grootteklasse beschikbaar is. De looptijd van het krediet varieert al naargelang de economische levensduur van het materieel en is beperkt tot 10 jaar. De invoering van de euro wordt een reusachtige onderneming. Wat de kredietvoorwaarden betreft, stelt het probleem van vergelijkbaarheid van binnenlandse bronnen zich niet. Een verstandige keuze tussen deze twee stelsels vergt meestal een simulatie. Om een automatisch krediet te verkrijgen, dient u sinds minstens 3 maanden over een Postchequerekening te beschikken.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.