Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Tips actueel nieuws boekbesprekingen en analyse van sectoren en fondsen op aanvraag
  Je zult maar een hypotheek hebben met variabele rente
  En ja Tim met dit bericht haal ik misschien de schandpaal

De rente zal wellicht kunnen dalen waardoor de hypotheekrente daalt.

Rente Stijging

Deze zal hij vergoed willen hebben en dus doorberekenen in het rentetarief. Het wordt dan duurder voor bedrijven om te investeren en bestedingen van consumenten worden geremd. Bij een hoge rente is het onverstandig geld in kas te houden.

De rente staat momenteel op een historisch laag niveau. Deze geldstroom is per definitie gelijk aan de goederenstroom. Ten tweede is goed te zien dat de rente-ontwikkeling een grillig karakter vertoond met enorme uitslagen. Tijd om te kopen? Of stort de markt in? Makelaars voorspellen een hausse als in de jaren negentig. De rente op deze markt wordt ook bepaald door de rente die de Europees Centrale Bank ECB rekent. Er wordt geld overgebracht van de inactieve naar de actieve kas. Door de beperking van de renteaftrek heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen.

Bij het voorspellen van de rente wordt vaak gekeken naar het historische renteverloop. Immers in dat geval wordt de geldstroom helemaal niet groter. Bovenbeschreven renteconstructies lijken allemaal wel erg aantrekkelijk, maar kennen als nadeel dat u zelf uiteindelijk de kosten van deze constructies betaalt. De rest van het geld bevindt zich in de inactieve kassen. De rente is zo een instrument om een economie te sturen. In het laatste geval spreekt men van prijsinflatie. Om dit te kunnen bepalen, dient u echter de renteontwikkeling te voorspellen. De rente zal wellicht kunnen dalen waardoor de hypotheekrente daalt. Voor jonge mensen of starters is het lastig om een huis te kopen. Iedere specifieke situatie vraagt om een advies op maat. Bij een achterblijvende economie zal de rente niet verhoogd worden, omdat dit de economische groei vertraagd.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.