Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De strijd om de klant op de hypotheekmarkt is nog altijd niet geluwd
  Elke gehuwde echtgenoot geniet een vrijstelling van 167
  De normale route is langs de noordwestelijke bergkam

De rente over het meerdere van de totale hypotheek is niet in aftrek te nemen.

Hypotheekrente Aftrek

Ten eerste nemen de woonlasten aanzienlijk toe en kunnen gezinnen in de problemen komen. Dit zal voornamelijk het geval zijn bij de duurdere woningen; de vraag naar deze woningen zal immers dalen. Het Centraal Planbureau CPB schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.