Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Er dreigt een humanitaire crisis voor 4 miljoen mensen in Mali Niger en MauritaniŽ tenzij de do
  De levenhypotheek bestaat uit een lening en een levensverzekering
  Sommige kopers misbruiken voorbehoud van financiering om van de koop af te komen

De onzekerheid van de voorwaarde dient objectief te zijn, d.

Ontbindende Voorwaarde Financiering

De voorwaarde is retroactief artikel 1179 van het BW. Om de terugbetaling te kunnen verkrijgen moet het bedingverplicht schriftelijk vastgesteld worden, voor elke werknemer afzonderlijk en uiterlijk op het moment dat de door het scholingsbeding beoogde vorming begint. Een koopcontract kan een ontbindende clausule bevatten. Het toepassingsgebied moet aldus worden gepreciseerd. In dit geval wordt de opschortende voorwaarde nietig. De registratierechten vormen het grootste deel van deze kosten.

Al deze voorwaarden moeten met de grootste zorg worden opgesteld. De uitvoering van de verbintenis wordt niet opgeschort. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de nadere regelen en voorwaarden voor de onderwerping van de echtgenoot of echtgenote van de onderworpene aan de andere regelingen ingesteld door dit besluit. Dit amendement heeft tot doel erin te voorzien dat de bijzondere rekenplichtige of gewestelijke ontvanger hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

Het artikel 161 heeft blijkens de toelichting in commissie gegeven de bedoeling om de Koning te machtigen onder door Hemzelf bepaalde voorwaarden een aantal onroerende goederen van de luchthaven van Brussel-Nationaal te vervreemden. Noch de titel, noch de uitoefening van het beroep worden gereglementeerd. Vele andere opschortende voorwaarden zijn mogelijk.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.