Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Nee de Bond Discount Note is gerelateerd aan de koersont wikkeling van een obligatie de genoemd
  De gemeente mag gebouwen die bestemd zijn voor sloop tijdelijk verhuren
  Roodstaan voor studenten is een vorm van een doorlopend krediet

De nadruk zal hierbij vooral liggen op de financiering van een start-up.

Actieve Financiering

In dit deel wordt onderzocht welke bronnen aangeboord kunnen worden voor de financiering van een onderneming. Een beursintroductie moet dus heel grondig overwogen worden. Doctoraatsproject Ontwerpen en verstaan van actieve plaatsen in vaste katalysa . Alle Duitse economische vlaggenschepen hebben er wel een vestiging. Doctoraatsproject Het meten van blootstelling aan actieve stoffen bij werkneme . Deze ratio berekent de winstgevendheid van de onderneming. Risicokapitaal omvat alle financieringstypes in de vorm van aandelenkapitaal of achtergestelde leningen, ongeacht het bedrag. De nadruk zal hierbij vooral liggen op de financiering van een start-up. Hoe beter het publiek ingelicht wordt, hoe meer vertrouwen het heeft in de onderneming en dus ook hoe groter de omvang van de kapitaalverhoging kan worden. Deze tabel beschrijft de netto-cashpositie van de onderneming op maandbasis.

De liquiditeitsratio geeft de mogelijkheid van de onderneming aan om haar korte termijn verplichtingen na te komen. Om haar spin-off-creatie te stimuleren en te ondersteunen heeft de K. Juridische bescherming kan verkregen worden via een octrooi. Een liquide onderneming kan bijgevolg gemakkelijk haar korte termijn schulden af lossen. De tabel geeft het verschil tussen de inkomsten, afkomstig van de verkopen, en de maandelijkse uitgaven zoals de huur, lonen, materiaalkosten.

Tussenkomsten op Europees niveau zijn eveneens mogelijk. Men kan zich aansluiten bij een business angel network. Dit fonds wordt op het einde van dit hoofdstuk in detail besproken. Tijdskrediet en parttimewerk moeten worden verruimd.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.