Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Turkse deel op 173 punten niet voldoet aan deze IFC richtlijnen
  Blijft die laag dan is het de vraag of het een luchtbel wordt en of die klapt
  De Argentijnse banken hadden op maandag 21 januari geen dollars meer

De meeste kredietgevers leggen evenwel een maandelijkse kredietaflossing op.

Vergelijk Doorlopend Krediet

Eerst en vooral wordt de kredietopening meestal voor onbepaalde tijd toegekend en niet voor een welbepaalde periode. Eurofuture beleggingstips voor futures op de AEX, Dow Jones Eurostoxx 50. Ten derde worden, eens de kredietlijn geopend is, tijdstip en bedrag van de terugbetaling aan het oordeel van de consument overgelaten. Daarbij blijven waardigheid en welzijn binnen zijn bereik. Meestal zijn het de warenhuizen en de postorderbedrijven die, via een kredietinstelling, de consument die reserve ter beschikking stellen. Van plan om naar Duitsland te verhuizen? Al verhuisd? Hier vindt u alle informatie over het wonen in Duitsland.

Gezinnen met een laag inkomen die onvoldoende cash hebben, kunnen dankzij krediet een inkomen dat ze nog niet ontvangen hebben, reeds uitgeven aan consumptie. Leent geld aan particulieren zonder tussenpersonen. Het is dus duidelijk dat de consument makkelijk geneigd zal zijn zich doorlopend in de schulden te steken. Het centraal bestuur mag dus zelf geen reserves aanleggen. De meeste kredietgevers leggen evenwel een maandelijkse kredietaflossing op. Definities 13, 14, 15 en 16 behoeven geen toelichting. Daarnaast bestaat er geen enkele bijzondere bepaling om de kredietnemer beter te informeren en de wijze van verlenging van de contracten voor dit soort kredieten te formaliseren. Het stilzwijgen van de kredietnemer staat gelijk met de weigering het contract te verlengen; indien hij het contract wenst voort te zetten, dient hij dat uitdrukkelijk te kennen te geven.

Eigenlijk zijn kredietopeningen ontstaan uit de bankpraktijk en heeft het gebruik ervan zich geleidelijk aan tot de consument uitgebreid naarmate het consumentenkrediet tot ontwikkeling kwam. Hetzelfde geldt voor de daarmee samenhangende ontvangsten. De diverse vormen van krediet bieden de consument de mogelijkheid zijn uitgaven in de tijd te spreiden en goederen en diensten te kopen die voor hem van essentieel belang kunnen zijn. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Vervolgens kan die reserve volledig of gedeeltelijk worden opgenomen, naar keuze van de kredietnemer en binnen de kredietlimiet. Ook ziet men dat mensen niet alleen omdat ze zich in de schulden hebben gestoken in een moeilijk parket verkeren. Leningen voor elk doel voor aankoop van woning, auto, meubelen, pc, alsook verbouwing, belastingen, vakantie, trouwfeest met maandelijkse betalingen o. FinanciŽle portal voor beleggers met beursnieuws, koersen en informatie over hypotheken. Artikel 1 definieert de in het reglement gehanteerde begrippen.

Uw plek op het web voor de beste en goedkoopste hypotheeklening. Computergestuurde beleggingstips om te beleggen met een futurecontract. Al die factoren samen leiden er vaak toe dat de consument een overmatige schuldenlast torst. Het aangaan van schulden op korte termijn lijkt omgekeerd ook een antwoord op een reeds vooraf bestaande wankele financiŽle toestand. De afgeloste bedragen kunnen zonder enige formaliteit opnieuw worden geleend.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.