Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Bij een hypotheek of woonkrediet kan je kiezen tussen vaste of variabele ( ook wel degressieve
  Geen enkele stad in ons land kan wedijveren met de allure die Den Haag te bieden heeft
  Wel is de stijging mede toe te schrijven aan het grotere aantal studenten

De mededelingsplicht blijft ten laste van de kredietgever wiens erkenning, registratie, inschrijving of toelating wordt ingetrokken, geschrapt, geschorst of die ervan afstand doet.

Krediet Registratie

Artikel 5, 2, stelt een bedrag hoger dan 25 euro, het minimumbedrag vanaf dewelke een eerste registratie van een wanbetaling moet worden uitgevoerd, vast. Fortis bank ontwikkelt en realiseert immers alle formules in eigen huis. Een jachtfinanciering van Fortis Bank hanteert verrassend voordelige tarieven die vergelijkbaar zijn met de voordelige tarieven van het Woonkrediet van Fortis Bank. Bij het verstrijken van de bewaartermijnen worden alle gegevens, bedoeld in artikel 2, verwijderd. Evenwel, wanneer er wanbetaling is in de zin van dit besluit, wordt de registratie verlengd tot beloop van de daartoe voorziene termijnen. Het ontwerp van koninklijk besluit werd aan het advies van de Raad van State aangepast met uitzondering van de opmerkingen betreffende de artikelen 5, 2 en 8, 1, 2, die niet gevolgd werden. In artikel 9, 4, wordt de mededelingsplicht blijvend ten laste van de kredietgever gelegd. Elke aanvraag door de kredietnemer tot rechtzetting of verwijdering van op zijn naam geregistreerde verkeerde gegevens moet bovendien vergezeld zijn van elk document dat de gegrondheid van de aanvraag rechtvaardigt. Met een groei van bijna 32 procent komt de omzet uit op ruim 1,4 miljard euro. In dat geval dient uiteraard de paragraafsgewijze indeling van het artikel te vervallen.

Vraag is of de betrokkene steeds over de daartoe vereiste gegevens zal beschikken. Bij het verstrijken van deze termijnen, worden deze gegevens verwijderd. Zij vertellen u graag alles over deze nieuwe mogelijkheden voor watersporters. Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedwaardige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Economie, Ch. Om het even of uw vaarhorizon het Veerse Meer is of de Belgische kust. Spruyt, assessoren van de afdeling wetgeving ; Mevr. Bijkomende intrestaftrek Hypothecaire lening Art. Deze verduidelijking komt neer op een inperking van het toepassingsgebied van de overgangsbepaling van artikel 16, die in de tekst van die bepaling tot uitdrukking moet worden gebracht.

Onze Minister bevoegd voor Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. De overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer M. De internetomzet komt neer op 3 procent van de totale omzet. De internetomzet van de Britse supermarktketen Tesco is explosief gegroeid. Comfort en service, daar gaat het om in de gepersonaliseerde dienstverlening van 'Fortis Yacht Services'. Tijdens de zes maanden volgend op de inwerkingtreding van dit besluit, wordt de termijn bedoeld in artikel 3, eerste lid, op vijf werkdagen gebracht. Liever dan te kiezen voor de specifieke jachthypotheek kunt u de aankoop van uw jacht ook op een andere wijze financieren. De grootste postorderaar ter wereld, Otto Versand, gaat het aantal algemene catalogi eerder verhogen dan verlagen, zo maakte het bedrijf bekend bij de presentatie van de jaarcijfers.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.