Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Uw geld rendeert gedurende een vaste periode tegen een vaste rentevoet
  Vooral studenten die uit armere gezinnen komen schrikken er voor terug om duizenden euro’s te l
  Om het volledig te betalen gaat u een lening aan van 1

De liefde kost aan menigeen zijn gansche spaarbankboekje.

Spaarbankboekje

De liefde kost aan menigeen zijn gansche spaarbankboekje. Met andere woorden er worden twee algoritmes met elkaar vergeleken. Hun was een licht opgegaan en ze dachten aan hun berooide spaarbankboekjes. Dorpsbelang voelt niets voor samenvoeging en wil het ingezette pad van intensieve samenwerking in BELverband doorzetten. De nauwkeurigheid waarmee een systeem verifieert is daarom van essentieel belang, immers er dienst gewerkt te worden met toleranties. De uitkomst van het algoritme is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet identiek aan dat van de tamplate. Den volgenden dag kwam de Kubbel ook geschoren thuis.

Gezien de schaal van de gemeente is een goede samenwerking met andere gemeentes noodzaak. Het is niet mogelijk om op basis van de template het biometrisch persoonskenmerk te reconstrueren. Mijn vader heeft van 1951 tot 1970 gewerkt als loodgieter, kan ik nog oude pensioen opsporen. Ik heb van 1959 tot ongeveer 1970 bij een aantal textielfabrieken in Tilburg gewerkt. Met dank alvast, Jannie Lijesen-Bongers, dochter van Antony Bongers. Werknemerspartij, maar zij steunden het college-standpunt. Een ander speerpunt betrof het jeugd-en jongerencentrum. Het waarborgen van de continuďteit van diensten en faciliteiten. Het kunnen en blijven verlenen van diensten en faciliteiten die voor Eemnes alleen niet haalbaar zijn. Inwoners met een smalle beurs krijgen dan korting op het schouwburgkaartje.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.