Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Uit mijn loontrekkende activiteit zal ik maar een laag pensioen hebben
  Vul hiernaast uw gegevens in en we bezorgen u de nodige informatie
  De schuldeiser beschikt over het recht van hypotheek

De lening ten laatste terugbetalen als je 75 jaar wordt.

Lening Aan Kinderen

De verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Hoe lager het netto belastbaar inkomen, hoe voordeliger de rentevoet. De belastingplichtige moet eigenaar zijn van de woning.

Tot slot dient de woning ook verzekerd te zijn tegen brand. Ook deze zijn afhankelijk van het bedrag dat je leent. De waarde van de woning moet onder vastgelegde bedragen blijven.

In dit geval beschikt Wim bij het overlijden van Dirk over een bepaald kapitaal. De manuele schenking is niet belastbaar en stelt Dirk in staat om Wim te helpen op het ogenblik waarop deze het werkelijk nodig heeft. De woning waarvoor geleend wordt, ligt in het Vlaams Gewest. De verkoopwaarde en de grootte van de woning moeten onder een bepaalde grens blijven.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.